12:23 , 1401/9/1
کد خبر: 000016698
بازدید: 1132
50 تعبیر برای دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش سفید چیست؟ تعبیر خواب کفش پاره چه معنی دارد؟ تعبیر خواب کفش پاشنه بلند برای دختر مجرد خوب است یا بد؟ تعبیر خواب کفش سیاه چیست؟ دیدن کفش برای زن متاهل در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب کفش قرمز چیست؟ آیا دیدن امانت گرفتن کفش در خواب خوب است؟

به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، دیدن کفش در خواب نعمت است. دیدن کفش در خواب بیانگر آسایش دنیا، آرامش و پیشرفتی است که خانواده در آن شاد خواهند شد. ديدن كفش راحت و زيبا در خواب به معناى فراوانى كارها و كارهاى خيرى است كه بيننده در اطراف خود انجام خواهد داد. کفش به زندگی خوب و راحتی دنیوی تعبیر می شود. کفش راحت و نرم؛ به همسر، بنده، قوت، پیروزی، منفعت و لذت تعبیر شده است.

تعبیر خواب دیدن کفش نرم و راحت

اگر کفش در پا نرم و راحت باشد، این را می توان به شش معنا تعبیر شود:

 1. همسر
 2. خدمتگزار
 3. رزق و روزی
 4. پیروزی
 5. سود
 6. پول

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گرگ سیاه/ دیدن گرگ در خواب نماد چیست؟

کفش راحت نشان دهنده آرامش و آسایش است و ازدواج برای جوانانی که قصد ازدواج دارند. رویاهای مربوط به کفش عموماً خوب و فرخنده هستند. فرد با دیدن کفش چرمی در پایش ازدواج می کند. کسی که می بیند کفش هایش را به عقب می پوشد، از غم خلاص می شود و به آسایش می رسد. کفش های زمستانی در زمستان نشان دهنده خوبی و فراوانی و در تابستان غم و اندوه است. دیدن کفش های فصلی در تابستان مایه خیر و برکت است. کفاش در خواب بیانگر همسری مؤمن و فداکار، زندگی خوش دنیوی یا سفری آسان است.

تعبیر دیدن کفش سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن کفش سیاه در خواب به معنای پایان مشکلات و گرفتاری هاست. دیدن کفش سیاه در خواب بیانگر دعوت به شرکت، مراسم یا برنامه رسمی برای شرکت است. به گفته برخی از تعبیر کنندگان خواب دیدن کفش سیاه در خواب به معنای کسب احترام است. تعبیر می شود کسی که خواب می بیند، کفش سیاه می پوشد در بین مردم محترم خواهد بود.

هر که در خواب ببیند کفش سیاه پوشیده است مال خود را حفظ می کند. این خواب نشانه ثروت نامحدود و اقتدار بسیار بالا برای دولتمردان است.

تعبیر خواب پوشیدن کفش 

پوشیدن کفش راحت در خواب بیانگر این است که به زودی به آرامش خواهید رسید. پوشیدن کفش های پاره شده به عنوان یک وضعیت خطرناک تعبیر می شود. خواب دیدن کفش های پاره به طور کلی خوب نیست.

 1. دیدن اینکه کفش راحت و زیبا به پا کرده اید، نشانه نیکی و فراوانی، آسانی روزی و سعادت است.
 2. پوشیدن کفش شخص دیگری در خواب بیانگر این است که بیننده از ترس خود خلاص می شود.
 3. برخی نیز بر این باورند: پوشیدن کفش نو در خواب، بیانگر آن است که حال بیننده خواب خوب می شود.
 4. پوشیدن کفش های تنگ در خواب بیانگر غم و اندوه، مشکلات و مشکلات است.
 5. پوشیدن کفش های دیگران در خواب بیانگر این است که از کسی که کفش هایش را می پوشید سود خواهید برد.
 6. پوشیدن کفش های براق نشان دهنده ازدواج است. دیدن اینکه کفش لاستیکی پوشیده اید نشان دهنده غم و اندوه است.
 7. پوشیدن کفش نشان می دهد که برای تجارت به سفر می روید.
 8. پوشیدن کفش های جدید به معنای محافظت و محافظت از مال است.
 9. کسى که ببیند کفش نمى پوشد و با پاى برهنه راه مى رود با اینکه کفش همراه دارد، مالى به دست مى آورد، ولى از آن بهره نمى برد.

بیشتر بخوانید: 19 تعبیر برای دیدن انگشتر نگین دار در خواب

تعبیر خواب دیدن کفش های جدید

دیدن کفش نو در خواب به حالت رفاه و افزایش درآمد و منفعت اشاره دارد. در خواب، کفش های جدید به معنای ثروت است. دیدن کفش نو در خواب، نشانه روزهای خوب است.

 تعبیر خواب دیدن کفش های پاشنه دار 

دیدن کفش پاشنه دار مانند آن در خواب; نماد خوبی و فراوانی در زمستان، غم و اندوه در تابستان است. دیدن کفش های پاشنه بلند در خواب بیانگر کسب درآمد و کارهای جدید است که زندگی شما را سامان می بخشد.

تعبیر خواب دیدن دنبال کفش گشتن

هر که در خواب ببیند دنبال کفش می گردد به مقصود می رسد. جستجوی کفش در خواب؛ می گویند اگر انسان در خواب به دنبال کفش بگردد همه یا مقداری از آن را به دست می آورد.

تعبیر خواب دیدن امتحان کردن کفش 

امتحان کردن کفش در مغازه در خواب، نشانه آن است که آن شخص به فردی ثروتمند تبدیل خواهد شد. امتحان کردن کفش در خواب نیز بیانگر پیشرفت و ملاقاتی است که بیننده خواب در آن شرکت کرده و به دست خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ریختن موی سر/ تعبیر خواب ریختن موی سر هنگام شانه زدن

تعبیر خواب دیدن رویای کفش های زیاد

دیدن کفش های زیاد در خواب بیانگر ازدحام جمعیت است. اگر کفش در ویترین یا در مغازه باشد، ممکن است یک شغل یا سود جدید باشد. دیدن تعداد زیادی کفش در خواب بیانگر تعداد زیادی کالاست که بیننده خواب بدون هیچ تلاشی به دست می آورد. به گفته برخی از تعبیر کنندگان خواب دیدن کفش در خواب بیانگر این است که به زودی در آن محله عروسی برگزار می شود.

تعبیر دیدن و پوشیدن کفش های قرمز در خواب

دیدن کفش قرمز در خواب نماد دوستی و پوشیدن کفش قرمز نماد دوستی با جنس مخالف است. ديدن كفش قرمز در خواب بيانگر آن است كه شخص زيبا و سنگدل عاشق بيننده خواب است. پوشیدن کفش قرمز در خواب بیانگر شخصی است که خویشاوندان او بسیار ثروتمند، زیبا و خوش اخلاق هستند.

 1. اگر ببیند کفش قرمز پوشیده و قصد رفتن به جاده را دارد، مدتی نمی تواند به این سفر برود.
 2. پوشیدن کفش قرمز اگر زیبا و نو باشد به ازدواج با مرد جوان تعبیر می شود.
 3. گاهی اوقات دیدن کفش های قرمز نشانه آن است که تا مدت ها نمی توانید به مسیری که در نظر داشتید بروید.

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب خواستگار برای دختر مجرد، زن شوهردار، زن مطلقه

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش 

دزدیده شدن کفش در خواب بیانگر مشکلی است که به دلیل اموال یا آشنایی نزدیک رخ داده است. به گفته برخی از مفسران، دزدیده شدن کفش در خواب بیانگر قهقرایی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست. کسی که در خواب کفش هایش را دزدیده اند، بیانگر این است که یکی از بستگانش به خاطر اعمال بدی که انجام می دهد رنج می برد.

دیدن کفش های قدیمی در خواب

در خواب، کفش های کهنه نشانه خوبی است. برخی از مفسران نیز از این امر به عنوان هشدار یاد کرده اند. یعنی می گفتند دیدن کفش های کهنه نشان دهنده تنگنای مالی یا تقوا است.

 1. به طور کلی دیدن کفش های کهنه در خواب، بیانگر آن است که در خواب، احساس وفاداری در خواب بیننده قوی است و در کنار خانواده خود وفادار می شود و خوشحال می شود.
 2. کسی که یک جفت کفش کهنه ببیند دو دوست جدید دارد.

خرید کفش های جدید در خواب

این پایان دردسر خریدن یک کفش نو در رویاست. خریدن یک کفش جدید به این معنی است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد. غم و اندوه از بیننده رها می شود. فرد خوشحال می شود. در عین حال، خرید کفش جدید در خواب، مژده ای است که فرد خوشحال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: جدیدترین تعابیر از دیدن انار در خواب/ تعبیر خواب دیدن انار خوب است یا بد؟

گم شدن کفش در خواب

گم شدن کفش های نو در خواب، نشانه روزهای خوب است. گم شدن و پیدا نکردن کفش نشانه رهایی از غم و اندوه است. از دست دادن کفش در خواب غم و اندوهی است که دلالت بر آسایش، شادی و تعالی دارد.

هرکسی که نتواند کفش گمشده خود را پیدا کند، از دردسر خلاص می شود.

تعبیر پاره کردن کفش در خواب

پاره كردن كفش در خواب دلالت بر شادي جديد دارد و دوختن كفش پاره حاكي از اندوه و رها شدن است. انتقاد و شکایت مداوم از مردم باعث دشمنی شما می شود. به گفته برخی از مفسران پاره شدن کفش در خواب بیانگر مواجهه با موقعیت خطرناکی است. پوشیدن کفش های پاره در خواب بیانگر این است که به زودی به آرامش خواهید رسید.

دیدن کفش های تنگ در خواب

به گفته ابن سیرین: چون دید کفشی تنگ بر پایش است، در غم و اندوه می افتد. کفش های تنگ نشانه مشکل و بدهی است. با دیدن کفشی تنگ بر پایش غمگین و پریشان می شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب حامله بودن دختر مجرد

تعبیر خواب کفش نوزاد

کفش نوزادی که در خواب دیده می شود معمولاً همیشه خوب تعبیر می شود. مریضی که خواب را می بیند سلامتی خود را باز می یابد.

نامزدهایی که در خواب کفش بچه می بینند ازدواج می کنند و فرد بیکار شغلی پیدا می کنند. بدهکار بدهی خود را می پردازد. دیدن کفش نوزاد در خواب به این معنی است که افرادی که در خارج از کشور هستند یکدیگر را ملاقات می کنند.

ديدن كفش بچه در خواب فرد مضطرب، نشانه آرامش است.

دیدن کفش های سوراخ دار در خواب

هر که ببیند یکی از کفش هایش کنده یا سوراخ شده، مال خود را از دست می دهد. اگر هر دو کفش او سوراخ شود، تمام مالی خود را از دست می دهد.

دیدن این که دو کفش سوراخ در پا دارد و پاهایش نمایان است، دلیل بر این است که همه به او حسادت می کنند و پول زیادی دارد.

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب عروسی فامیل چیست؟

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار