14:19 , 1401/9/3
کد خبر: 000016742
بازدید: 1245
سیاست فیلترینگ قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته است

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

در لبه تیغ خود تحریمی با سیاست فیلترینگ

امروزه بسیاری از کسب و کارها و شرکت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند و خیل عظیمی نیروی کار در این بخش فعال هستند.

فیلترینگ نه تنها به کسب و کارهای مجازی و اینستاگرامی آسیب زده بلکه منجر به بیکاری بسیاری از جوانان و نیروهایی شده که متخصص هستند و یا در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می کنند.

طبق آمارها، اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود 35 هزار میلیارد تومان از قطعی اینترنت و فیلترینگ آسیب دیده است در حالی که این بخش طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود 3/3 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. میزان خسارت به سایر حوزه ها بطورغیرمستقیم رقمی معادل  45 هزار میلیارد تومان بوده است.

از طرفی کسانی که فروشگاه های اینترنتی راه اندازی کرده اند، اغلب جوانان و به ویژه دختران و زنان سرپرست خانوار و افراد ضعیفی هستند که با اندک سرمایه خود کسب و کاری خرد در شبکه های مجازی راه اندازی کرده و از این طریق امرار معاش می کنند. این افراد اغلب توان سرپا کردن کسب و کارهای خرد و سرمایه از دست رفته خود را همانند کسب و کارها و شرکت های بزرگ ندارند.

اینکه مسئولان می گویند مردم باید از پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی استفاده کنند این سوال مطرح می شود که آیا این پیام رسان ها قابلیت درآمدزایی یکسان با شبکه های اجتماعی فیلتر شده را دارند؟ 

از یک طرف این پلتفرم ها باید به لحاظ زیرساختی طوری طراحی شوند که تمامی قابلیت های لازم را همانند پلتفرم های خارجی به راحتی در اختیار کاربر قرار دهند و از طرف دیگر فضایی امن برای کاربر فراهم کنند و قطعا تا زمانی که مردم به این پلتفرم های داخلی اطمینان نکنند و به استفاده از آنها ترغیب نشوند، کسب و کاری هم در این فضاها وجود نخواهد داشت و اگر هم وجود داشته باشد بدون حضور میزان معنی دار مردم در این فضاها، دوام نخواهد آورد.

به علاوه لازمه تجارت بین الملل در اکثر مواقع دسترسی به پیام رسان ها و پلتفرم های خارجی است. تاثیر این محدودیت ها را در تعامل با بازارهای دیگر کشورها و به ویژه بازارهای منطقه، نمی توان نادید گرفت. بسیاری از تماس های تجاری با تجار خارجی که در بستر پیام رسان های خارجی انجام میشد با محدودیت مواجه شده است.

از طرفی تجربه نشان داده که اطلاعات راه خود را برای رسیدن به جامعه پیدا خواهند کرد و در واقع با سیاست فیلترینگ نمیتوان مانع از جریان اطلاعات و داده ها در کشور شد.

شکی نیست که در دنیای امروز، اقتصاد واقعی در دنیای مجازی و دیجیتال جریان دارد. بنابراین سیاست فیلترینگ در واقع قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته است و حقیقت تلخ غیر قابل انکار اینکه در لبه تیغ نوعی خود تحریمی قرار گرفته ایم.

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار