برداشت خرمالو قصرالدشت در شیراز - پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز | ایونا