تلفن‌های تماس:

۶۶۲۵۲۸۵۰ – ۰۲۱

۶۶۲۵۲۸۰۷ – ۰۲۱

 

نشانی الکترونیکی : negah.iraniannews@gmail.com