یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۴۰۰ Sunday, 16 January , 2022
در گفت و گوی اختصاصی با فاطمه رستم خانی بانوی موفق ایرانی؛ 27 اردیبهشت 1400

در گفت و گوی اختصاصی با فاطمه رستم خانی بانوی موفق ایرانی؛

موفقیت در گرو تلاش، تمرکز و توکل است

بانوان برای زندگی خود هدف داشته باشند 23 اردیبهشت 1400
گفت و گوی اختصاصی ایونا؛

بانوان برای زندگی خود هدف داشته باشند

سمانه مقدس فر بانوی موفق ایرانی می‌گوید: بانوان همواره شخصیت مستقل خود را حفظ کنند.

بانوان ایرانی قدر خود را بدانند 20 اردیبهشت 1400
فاطمه عابدی باستان شناس در گفت و گوی اختصاصی با ایونا؛

بانوان ایرانی قدر خود را بدانند

فاطمه عابدی: همواره دوست دارم در هر مرحله از زندگی یک کارآفرین موفق باشم.