15:14 , 1401/8/28
کد خبر: 000016627
بازدید: 1150
یک کیلو گوشت چند؟

بررسی های میدانی گویای آن است که قیمت گوشت قرمز این هفته نسبت به هفته قبل تغییر قابل توجهی نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی  ایونا، در شرایطی که قیمت گوشت سفید در هفته گذشته به دلیل کاهش تقاضا، پائین آمده قیمت گوشت قرمز تغییر چندانی نداشته است.

اکنون مشاهدات میدانی گویای آن است که قیمت یک کلیو گوشت به شرح ذیل است:

  1. هرکیلو شقه گوسفندی                                              ۱۹۰   تا ۱۹۸ هزار تومان
  2. ران گوسفندی                                                                     ۲۲۰  تا ۲۳۸ هزار تومان
  3. سردست و گردن گوسفندی                                    ۱۹۰ تا ۲۱۸ هزار تومان
  4. راسته گوسفندی                                                               ۲۱۸ هزار تومان
  5.  ماهیچه اعلا                                                                          ۲۸۲ هزار تومان
  6. قلوه‌گاه گوسفندی                                                         ۱۴۰ هزار تومان
  7.  ران گوساله                                                                           ۲۲۰ تا ۲۶۸ هزار تومان 
  8.  سردست گوساله                                                              ۲۵۲ هزار تومان
  9.  ماهیچه و راسته                                                                ۲۹۲ هزار تومان

البته این قیمت ها ممکن است در واحدهای مختلف صنفی تا حدی نوسان داشته و کمی بالاتر یا پائین تر باشد.

           

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار