10:22 , 1401/5/14
کد خبر: 000014732
بازدید: 1115
کمترین رتبه لازم برای تربیت معلم

افراد علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته تربیت معلم و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، باید از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع شوند و با طراحی یک برنامه ریزی دقیق و مناسب برای قبولی در رشته مورد نظر خود حرکت کنند.

به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، آموزش و پروش هر سال به واسطه کنکور سراسری نسبت به جذب دانشجو برای تحصیل در رشته های تربیت معلم اقدام می کند. از این جهت که پذیرش در دانشگاه هی فرهنگیان دارای شرایطی منحصر به فرد است تنها دانشجویانی در رشته تربیت معلم پذیرفته می شوند که واجد شرایط باشند.

پس از انتشار کارنامه اولیه متقاضیان پذیرش در دانشگاه فرهنگیان باید دفترچه انتخا رشته سراسری را دانلود کرده، سپس بنابر اولویت های خود نسبت به انتخاب رشته فرهنگیان و رشته محل های انتخابی اقدام کنند. در ادامه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان را از سه رشته ریاضی، انسانی و تجربی بررسی می کنیم.

گرایش های دانشگاه فرهنگیان در سال 1400 - لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان |  صدای مشاوران

آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 1 گروه آزمایشی ریاضی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

9463      پرديس نسيبه تهران   تهران       تهران

9358      پرديس شهيدبهشتی مشهد        خراسان رضوی          مشهد

 گروه آزمایشی علوم تجربی

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 1 گروه آزمایشی تجربی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

9733      پرديس نسيبه تهران   تهران       تهران

گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 1 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

981        پرديس شهيد هاشمی نژاد مشهد خراسان رضوی          مشهد

2412      پرديس شهيدبهشتی مشهد        خراسان رضوی          مشهد

3087      پرديس شهيدبهشتی مشهد        خراسان رضوی          مشهد

3449      پرديس بنت الهدی صدر رشت    آذربايجان شرقی        تبريز

4301      پرديس نسيبه تهران   تهران       تهران

4562      پرديس بنت الهدی صدررشت     آذربايجان شرقی        تبريز

5235      پرديس شهيدمدرس سنندج       آذربايجان شرقی        تبريز

5505      پرديس نسيبه تهران   تهران       تهران

7201      پرديس حضرت رسول اکرم /ص / اهواز        فارس       شيراز

9996      پرديس شهيد باهنر اصفهان        اصفهان     اصفهان

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 2

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 2 گروه آزمایشی ریاضی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

8332      پرديس بنت الهدی صدررشت     کرمانشاه   كرمانشاه

7952      پرديس نسيبه تهران   البرز         كرج

7333      پرديس بنت الهدی صدررشت     گيلان       لاهيجان

 گروه آزمایشی علوم تجربی

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 2 گروه آزمایشی تجربی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

21933    پرديس بنت الهدی صدر رشت    زنجان       زنجان

24052    پرديس دکترشريعتی ساری        مازندران   قائم شهر

25967    پرديس فاطمه الزهرا/س / اصفهان               قم            قم

26616    پرديس نسيبه تهران   البرز         كرج

26836    پرديس شهيد چمران تهران        لرستان     خرم آباد

29702    پرديس شهيدمدرس سنندج       کرمانشاه   كرمانشاه

32154    پرديس دکترشريعتی ساري        مازندران   جويبار

32399    پرديس شهيد باهنر اصفهان        قم            قم

35505    پرديس دکتر شريعتی ساری       مازندران   نور

43119    پرديس شهيد چمران تهران        زنجان       زنجان

 گروه آزمایشی علوم انسانی

 آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 2 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

7317      پرديس شهيدمدرس سنندج       آذربايجان شرقس       مراغه

7915      پرديس دکتر شريعتی ساری       مازندران   بابل

8017      پرديس بنت الهدی صدررشت     آذربايجان شرقي        ميانه

8176      پرديس فاطمه الزهرا /س / اهواز  خوزستان  بهبهان

9351      پرديس شهيدچمران تهران         زنجان       زنجان

9425      پرديس شهيدپاک نژاديزد            يزد          يزد

10495    پرديس دکترشريعتي ساری        مازندران   ساری

11733    پرديس دکترشريعتی ساری        مازندران   آمل

13162    پرديس شهيدباهنراصفهان          قم            قم

14209    پرديس شهيد باهنر اصفهان        قم            قم

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 3

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 3 گروه آزمایشی ریاضی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

4344      پرديس شهيدبهشتی مشهد        خراسان رضوی          جغتای

4292      پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز         فارس       خرم‌ بيد

2692      پرديس شهيدهاشمی نژادمشهد   خراسان رضوی          تربت جام

 گروه آزمایشی علوم تجربی

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 3 گروه آزمایشی تجربی

رتبه در منطقه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

13834    پرديس شهيد هاشمی نژاد مشهد                خراسان رضوی          خواف

13992    پرديس شهيد بهشتی مشهد       خراسان رضوی          خواف

14056    پرديس شهيد بهشتی مشهد       خراسان رضوی          باخرز

15220    پرديس شهيد باهنر اصفهان        کهگيلويه و بوير احمد ياسوج

15389    پرديس فاطمه الزهرا /س / يزد     يزد          يزد

17328    پرديس نسيبه تهران   تهران       ملارد

19200    پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز         فارس       داراب

21854    پرديس شهيد باهنر اصفهان        قم            قم

25094    پرديس حضرت رسول اکرم /ص / اهواز         فارس      خرم‌بيد

28845    پرديس نسيبه تهران   البرز         نظرآباد

 گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش ریاضی در منطقه 3 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

14301    پرديس دکتر شريعتی ساری       گلستان     گرگان

14339    پرديس دکتر شريعتی ساری       گلستان     مينودشت

14711    پرديس شهيدمدرس سنندج       آذربايجان شرقی        ميانه

14906    پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز         خوزستان  شوشتر

16476    پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز         فارس       سعادت شهر

18088    پرديس شهيدپاک نژاديزد           هرمزگان   رودان

18440    پرديس فاطمه الزهرا/س / يزد     سيستان و بلوچستان  زابل

19193    پرديس شهيدپاک نژاديزد           کرمان       بم

21046    پرديس نسيبه تهران   تهران       پاكدشت

22401     پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز         خوزستان  شوش دانيال

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در منطقه 1 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

3526      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی فارس - محل خدمت مرودشت   فارس       شیراز

3247      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت خسروشاه              آذربایجان شرقی        تبریز

3255      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت ایلخچی  آذربایجان شرقی        تبریز

5309      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت آذرشهر          آذربایجان شرقی        تبریز

6610      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت خسروشاه       آذربایجان شرقی        تبریز

6120      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت جی               اصفهان     اصفهان

9886      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر       اصفهان     اصفهان

5613      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 5              تهران       تهران

11882    اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 13            تهران       تهران

3539       اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی - محل خدمت بردسکن         خراسان جنوبی          مشهد

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 2

گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در منطقه 2 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

3954      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی- محل خدمت جلگه رخ خراسان رضوی          قوچان

6089      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت آران و بیدگل  اصفهان     كاشان

4462      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی کردستان - محل خدمت سنندج ناحیه 1              کردستان   سنندج

5073      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان قزوین - محل خدمت البرز              قزوین       الوند

5569      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت اردبیل ناحیه 2               اردبیل      اردبیل

6648      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت نمین             اردبیل      اردبیل

4637      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی استان قم - محل خدمت قم ناحیه 1     قم            قم

4857      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت آران و بیدگل  اصفهان     كاشان

4857      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی مازندران - محل خدمت آمل          مازندران   محمودآباد

5280       اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی البرز- محل خدمت کرج ناحیه 3     البرز         تهران

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 3

گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی​ در منطقه 3 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

2297      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحیه 1          هرمزگان   بندرعباس

2423      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان شمالی - محل خدمت شیروان  خراسان شمالی          شیروان

4112      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی فارس - محل خدمت سروستان  فارس       فسا

4397      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی کهگیلویه و بویراحمد- محل خدمت دهدشت         کهگیلویه و بویراحمد  چرام

3029      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان غربی -محل خدمت مهاباد    آذربایجان غربی         مهاباد

3707      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحیه 2 زنجان       خدابنده

3085      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت مغان             اردبیل      گرمی

3202      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی گلستان - محل خدمت گرگان               گلستان     بندرتركمن

3283      اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی کهگیلویه و بویراحمد - محل خدمت یاسوج    کهگیلویه و بویراحمد  یاسوج

4974       اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی استان ایلام - محل خدمت آبدانان           ایلام         آبدانان

آخرین رتبه قبولی رشته های انسانی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)  سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 1

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در منطقه 1 گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

2811      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی- محل خدمت تبادکان         خراسان رضوی          مشهد

3690      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت رضویه           خراسان رضوی          مشهد

7067      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت کوهسرخ        خراسان رضوی          تهران

4222      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی تهران - محل خدمت تهران منطقه 4               تهران       تهران

5805      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی تهران - محل خدمت تهران منطقه 5               تهران       میبد

4321      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت تبادکان     خراسان رضوی          مشهد

6311      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت طرقبه       خراسان رضوی          مشهد

8328      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان- محل خدمت اصفهان ناحیه 1         اصفهان     اصفهان

6457      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت خسروشاه       آذربایجان شرقی        تبریز

7620      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت صوفیان         آذربایجان شرقی        تبریز

 گروه آزمایشی علوم تجربی

 آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره  در منطقه 1 گروه آزمایشی تجربی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

3307      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت طرقبه           خراسان رضوی          مشهد

5349      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت احمدآباد        خراسان رضوی          مشهد

7301      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت چناران          خراسان رضوی          مشهد

7582      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت تبادکان     خراسان رضوی          مشهد

8530      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت فریمان      خراسان رضوی          مشهد

10554    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت رضویه       خراسان رضوی          مشهد

10842    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت گلبهار       خراسان رضوی          مشهد

6225      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحیه 1              اصفهان     اصفهان

6707      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت خداآفرین       آذربایجان شرقی        تبریز

6855      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت خواجه           آذربایجان شرقی        تبریز

 گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در منطقه 1 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

393        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت تبادکان         خراسان رضوی          مشهد

420        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت رضویه           خراسان رضوی          مشهد

786        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت تبادکان         خراسان رضوی          مشهد

665        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحیه 2              اصفهان     اصفهان

798        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحیه 2              اصفهان     اصفهان

1089      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحیه 2              اصفهان     اصفهان

978        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان - آزاد-بومی آذربایجان شرقی - محل خدمت اسکو             آذربایجان شرقی        تبریز

1095      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان - آزاد-بومی فارس-محل خدمت کوار  فارس               شیراز

1216       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان - آزاد-بومی استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 1   تهران       تهران

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 2

گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در منطقه 2 گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

1115      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت کاشان           اصفهان     آران و بیدگل

1196      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی- محل خدمت بیرجند     خراسان جنوبی          بیرجند

3388      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی- محل خدمت درمیان     خراسان جنوبی          بیرجند

1528      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت اردبیل ناحیه 1               اردبیل      اردبیل

5170      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت مغان             اردبیل      اردبیل

3552      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت میان جلگه     خراسان رضوی          نیشابور

3604      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت قوچان           خراسان رضوی          قوچان

1815      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت اردبیل ناحیه 1               اردبیل      اردبیل

1865      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان - آزاد-بومی لرستان- محل خدمت خرم آباد ناحیه 2              لرستان     خرم آباد

1926      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان زنجان- محل خدمت ابهر          زنجان       ابهر

 گروه آزمایشی علوم تجربی

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در منطقه 2 گروه آزمایشی تجربی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

2633      تهران       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگیان - آزاد-بومی استان قم - محل خدمت قم ناحیه 4            قم

4751      قم            اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگیان - آزاد-بومی استان قم - محل خدمت قم ناحیه 1            قم

7363      كرمان       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمان - محل خدمت ماهان            کرمان

8753      رفسنجان  اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمان - محل خدمت رفسنجان       کرمان

10664    رفسنجان  اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمان - محل خدمت نوق               کرمان

11110    كرمان       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمان - محل خدمت ریگان            کرمان

5806      كاشمر      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت خلیل آباد              خراسان رضوی

5083      بیرجند     اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی - محل خدمت درمیان  خراسان جنوبی

10293    كرمانشاه   اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمانشاه - محل خدمت بستون   کرمانشاه

5154      یزد           اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /یزد | فرهنگیان - آزاد-بومی استان یزد - محل خدمت یزد ناحیه1     یزد

 گروه آزمایشی علوم انسانی

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در منطقه 2 گروه آزمایشی انسانی

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

142        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرکرمان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان کرمان-محل خدمت ماهان               کرمان       كرمان

3420      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرقزوین | فرهنگیان - آزاد-بومی استان قزوین-محل خدمت آبیک        قزوین       قزوین

644        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت مه ولات         خراسان رضوی          كاشمر

401        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /یزد | فرهنگیان - آزاد-بومی استان یزد-محل خدمت یزدناحیه1 یزد           یزد

523        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحیه1            زنجان       زنجان

3453      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج | فرهنگیان - آزاد-بومی البرز - محل خدمت کرج ناحیه 4               البرز         كرج

659        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اصفهان - محل خدمت آران و بیدگل  اصفهان     آران و بیدگل

684        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /ساری | فرهنگیان - آزاد-بومی مازندران-محل خدمت بابل               مازندران   بابل

717        اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس زینب کبری /س /اراک | فرهنگیان - آزاد-بومی مرکزی-محل خدمت خنداب     مرکزی     اراک

1193       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان شمالی - محل خدمت فاروج            خراسان شمالی          بجنورد

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 1400 - 1401 در منطقه 3

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی​ در منطقه 3 گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

رتبه در سهمیه          دانشگاه محل قبولی   استان بومی              محل سکونت

1268      سرایان      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی- محل خدمت سرایان   خراسان جنوبی

1040      مشكین شهر             اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی اردبیل | فرهنگیان - آزاد-بومی استان اردبیل - محل خدمت مشکین شهر             اردبیل

850        چناران      اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت گلبهار    خراسان رضوی

1288      خواف       اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت خواف    خراسان رضوی

1613      فیض آبادتربت حیدریه               اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان رضوی - محل خدمت خلیل آباد             خراسان رضوی

459        الیگودرز    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان - آزاد-بومی لرستان- محل خدمت الیگودرز        لرستان

597        الیگودرز    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگیان - آزاد-بومی لرستان- محل خدمت ازنا لرستان

2592      خرمدره    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگیان - آزاد-بومی استان زنجان- محل خدمت سجاسرود              زنجان

781        فردوس     اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان جنوبی- محل خدمت سرایان           خراسان جنوبی

595        اسفراین    اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگیان - آزاد-بومی خراسان شمالی- محل خدمت بام وصفی آباد             خراسان شمالی

نظر شما


نظرات

اخبار پر بازدید