کشورهای اروپایی می‌دانند تعامل سازنده با ایران موجب پیروزی همه طرف‌های مذاکره کننده است
کشورهای اروپایی می‌دانند تعامل سازنده با ایران موجب پیروزی همه طرف‌های مذاکره کننده است

تحلیلگر امور بین الملل بیان کرد: کشورهای اروپایی می‌دانند تعامل سازنده با ایران موجب پیروزی همه طرف های مذاکره کننده است.

حسن هانی زاده، تحلیلگر امور بین المللی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۴ در وین را مثبت ارزیابی کرد و در این خصوص به خبرنگار سیاسی ایونا گفت: مذاکرات وین به یک نقطه قابل قبول رسیده به دلیل اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی یک مجموعه کارگروه تخصصی در حوزه های فنی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی تشکیل داده است.

وی تشریح کرد: این کارگروه ها به موازات هم توانستند یک سری اسنادی به کشورهای فوق ارائه دهند در حوزه های حقوقی و قانونی؛ یک سند در رابطه با مسائل اقتصادی و یک سند در رابطه با مسائل فنی که مجموعا دو سند حقوقی و اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفت.

او ادامه داد: ایران ثابت کرد تحریم هایی که از سال ۲۰۱۸ در دوره ریاست جمهوری ترامپ اعمال شده غیر قانونی بوده و خروج آمریکا از برجام نیز نقض قوانین بین المللی بوده و کشورهای اروپایی پذیرفتند که این مسئله به اعتبار برجام لطمه زده است.

هانی زاده در خصوص سند مهم اقتصادی گفت: ایران در خواست لغو ۷۰۰ مورد تحریم داده که مورد توافق تروئیکایی اروپایی قرار گرفته و علیرغم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی رویکرد تروئیکای اروپایی به این سمت است که تعامل سازنده با ایران داشته باشند؛ زیرا تجریه سال های اخیر نشان داده فشارها و تحریم ها نمی تواند ایران را وارد به تسلیم کند به همین دلیل شرایط بهتر است و در روزهای آینده خروجی قابل قبولی در مذاکرات وین شاهد خواهیم بود.

این تحلیلگر امور بین المللی در پایان یادآور شد: کشورهای اروپایی بعد از حاکیمت جدید کاخ سفید یعنی جو بایدن و تیمش به این نتیجه رسیدند که باید سهم بیشتری نسبت به ایران و خواسته های ایران داشته باشند و منصفانه تر با ایران رفتار کنند؛ زیرا تعامل سازنده با ایران می تواند موجب پیروزی همه طرف های مذاکره کننده باشد.

معصومه عاروان