17:21 , 1403/1/27
بازدید: 35
کریمی تفرشی: رشد اقتصادی نیازمند عزم ملی...

اقتصاد ایران بشدت به نفت و صادرات نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز واردات و صادرات وابسته است.

تلاش آمریکا پس از خروج از برجام برای فلج کردن اقتصاد ایران اعمال تحریم های نفتی بویژه با کشورهای اصلی طرف قرارداد ایران مانند ژاپن، کره جنوبی و چین و جایگزینی نفت عربستان با نفت ایران بوده است.

ولی با اعمال سیاست های وزارت امور خارجه ایران و انجام مذاکرات موفق نفتی تاکنون در این زمینه به موفقیت موردنظر دست نیافته است.

اما نکته حائز اهمیت اینست که وابستگی اقتصاد ایران به نفت می تواند باعث تکان های اقتصادی شدید و منفی شدن رشد اقتصاد ایران در سالهای آینده شود که باید با نگاه کارشناسانه و موشکافانه و جدی مسئولین و اقتصاددانان و دولت درباره این امر مهم بازنگری داشته و چاره اندیشی کنند.

به طور کلی رشد اقتصادی کشور به یک عزم ملی و تلاش جهادی در تمامی عرصه ها و در تمام ارکان پیکره اقتصاد نیاز دارد و بی شک ثبات و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران عاملی بسیار مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

اخبار پر بازدید