09:44 , 1403/3/19
کد خبر: 000050514
بازدید: 2387
چند روز مانده به عید قربان ۱۴۰۳

عید سعید قربان 1403 و همچنین مشخص کردن تاریخ عید قربان 1403 به همراه پاسخ به سوال “عید سعید قربان ۱۴۰۳ چه روزی است” و عید قربان چند روز مانده؟

عید سعید قربان ۱۴۰۳ چه روزی است؟

تاریخ شمسی عید قربان برابر است با دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ و متغیر است.
تاریخ قمری عید قربان برابر است با ١٠ ذوالحجه ۱۴۴۵ و ثابت است.
تاریخ میلادی عید قربان برابر است با 17 ژوئن 2024 و متغیر است.
با توجه به اینکه دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ در تقویم ایران تعطیل بوده و عید قربان است، از این طریق می توانید بدانید که به عید قربان چند روز مانده است.

عید قربان از کجا آمده؟

اگر به پاسخ خودتان مبنی بر اینکه عید قربان ۱۴۰۳ چه تاریخی است، به نکات زیر هم توجه داشته باشید.
در چنین روزی، خداوند برای آزمایش حضرت ابراهیم(ع)، با ایشان دستور میدهد تا فرزند خودش حضرت اسماعیل(ع) را قربانی کند. حضرت ابراهیم(ع) برای اطلاعات امر، به قربانگاه میرود تا اسماعیل را قربانی کند و در همان حال خداوند حضرت جبرئیل (ع) را به همراه گوسفندی نازل میکند تا به جای اسماعیل قربانی کند.

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید