وزیر کار

یک فعال کارگری به اظهارات اخیر وزیر کار در ارتباط با مزد منطقه‌ای پاسخ داد و گفت: سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان است.

آخرین اخبار