08:25 , 1403/3/19
کد خبر: 000050482
بازدید: 1126
نقش رسانه در توسعه صنعت نمایشگاهی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

نمایشگاه همواره پل قدرتمند ارتباطی بین تولیدکنندگان و تجار با مصرف کنندگان و نیز بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد غیرنفتی ایفا می کند.

باید یک معیار و شاخص درست برای ارزیابی میزان بازدهی نمایشگاه وجود داشته باشد و بعد از برگزاری نمایشگاه، این خروجی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد تا نقاط ضعف آن برای دوره های بعد اصلاح شود. نباید این خروجی فقط بر اساس میزان مشارکت و متراژ ارزیابی شود بلکه کیفیت حضور و قراردادهای منعقد شده و مذاکرات صورت گرفته و بویژه قراردادهای تجاری با مشارکت کنندگان خارجی بسیار حائز اهمیت است.

باید عرصه برای حضور هر چه بیشتر تجار و شرکت های خارجی فراهم شود و جذابیت برای حضور پر رنگ تر بین المللی ایجاد شود.

متاسفانه نمایشگاه در سال های اخیر بیشتر فضایی برای معرفی برندهای کوچک و متوسط شده و نتوانسته جذابیتی برای حضور هر چه بیشتر برندهای بزرگ ایجاد کند.

در این میان نقش رسانه ها پر رنگ تر از هر عامل دیگری است و پوشش رسانه ای گسترده از دستاوردها و توانمندی های مشارکت کنندگان بسیار حائز اهمیت است.

سمپلینگ غیر اصولی برخی شرکت‌ها از نقاط ضعف نمایشگاه هاست و همواره افراد غیر مرتبط را به نمایشگاه کشانده است که باید اصلاح شود.

باید شرایط و زمینه حضور هر چه بیشتر تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی به نمایشگاه مساعد شود. باید نمایشگاه های کشور را هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم و شرایط حضور شرکت ها و تجار خارجی را تسهیل نماییم.

تبلیغات و بازاریابی درست، برای کشاندن تجار خارجی به نمایشگاه یکی از مهمترین وظایف برگزارکنندگان است. معرفی شرکت های حاضر و دستاوردها، محصولات و توانمندی های آنان قبل از برگزاری نمایشگاه در سایت تخصصی نمایشگاهها می تواند به تجار و بازرگانان خارجی امکان آشنایی با مشارکت کنندگان این نمایشگاه را بدهد تا با شناخت شرکت هایی که می توانند نیاز آنها را تامین کنند به حضور در نمایشگاه ترغیب شوند.

 

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید