21:31 , 1403/4/19
کد خبر: 000057256
بازدید: 1207
نزاع دسته جمعی در خیابان های تبریز

به نقل از همشهری، صفحات محلی و بومی منطقه نوشته‌اند که فیلم این نزاع جمعی که در شهرک رازی تبریز ثبت شده از سوی مخاطبان آنها ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از همشهری، صفحات محلی و بومی منطقه نوشته‌اند که فیلم این نزاع جمعی که در شهرک رازی تبریز ثبت شده از سوی مخاطبان آنها ارسال شده است.

نظر شما


نظرات

اخبار پر بازدید