مسئله بیکاری یک تهدید ملی است/ کارآفرینی راه نجات است
مسئله بیکاری یک تهدید ملی است/ کارآفرینی راه نجات است

مهدی کریمی تفرشی- عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور

امروزه مساله بیکاری با افزایش جمعیت یکی از مهمترین دغدغه‌ها و تهدیدهای ملی است. کار آفرینی در حقیقت می‌تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

امروزه وقتی به ثروتمندان و کار آفرینان جدید که عمدتا کمتر از ۴۰ سال دارند نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که همه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک صاحب کسب و کار، اندیشه، فکر، نوآوری و کار آفرینی جدید هستند و از این رو در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور خود نقش مهمی ایفا می‌کنند و وقتی به ثروتمندان و کار آفرینان قدیم نگریسته می‌شود مشاهده می‌شود که بعد از حدود ۷۰ سال شرکت‌های خود را ایجاد نموده و صاحب ثروت می‌شدند.

تجارت الکترونیک و کارآفرینی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، کارآفرینی باعث خلاقیت و نوآوری در رشد می‌شود و بر تجارت الکترونیک نیز تاثیر گذار است و تجارت الکترونیک در تسهیل و خلق ایده‌های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود تاثیر مستقیمی خواهد داشت.

گسترش تجارت الکترونیک سبب می‌شود هر روز افراد بیشتری جذب این بازار مجازی شوند. مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن شده‌اند تا معرفی محصولات و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازی که فرا روی آنها قرار می‌گیرد، مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیت‌هایی برخوردار باشند، طبیعی است که در آینده نمی‌توان  مؤسسه‌ای را عاری از متخصصان تجارت الکترونیک یافت.

بی این روزها استفـاده از اینترنت و کسب و کارهای حاصل از این فنـاوری توسط شرکت‌ها، به وسیله‌ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است.

بی‌شک، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است.

ایران آن گونه که باید در زمینه زیرساخت‌های لازم در وضعیت مناسبی بسر نمی‌برد؛ هر چند تحقیقات نشان می‌دهد که در کشور حرکت به سوی گسترش و استفاده بیشتر و مناسب‌تر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفته‌اند.

 

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز