1402-06-21 08:32:33
مذاکره کارا تر از جنگ....

عصر امروز عصر مذاکره و ارتباطات است نه جنگ ...

متاسفانه اظهارات نسنجیده برخی ائمه جمعه بر طبل جنگ می کوبد و سخنان آنان بدون تدبیر و ناخوشایند است.

ما در هشت سال دفاع مقدس برای رهایی وطن از دست بعثی های عراقی کم تلفات ندادیم ،غرامت بدی هم پرداخت کردیم حال به جای پادزهر جنگ متاسفانه برخی شیپور جنگ بر دست گرفته و آماده نواختن مارش جنگ هستند.

اشخاصی که خود در دوران سخت دفاع مقدس و پایمردی جوانان برومند کشورمان امتحان خوبی هم پس نداده اند....

امیدواریم صاحبان تریبون کمی سنجیده تر سخن گویند و بیاندیشند.....

اخبار پر بازدید