10:57 , 1403/4/18
کد خبر: 000056833
بازدید: 1129
محکومیت جنجالی استقلال خبرساز شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی ایونا به نقل از اندیشه معاصر، با توجه به شکایت علی خماند از داود رجبی، وی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت حسن افزونی از باشگاه شمس آذر قزوین ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۱۵۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت محمد احمدی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

نظر شما


نظرات

اخبار پر بازدید