ماده ۱۴ طرح تقویت امنیت غذایی به تصویب مجلس رسید
ماده ۱۴ طرح تقویت امنیت غذایی به تصویب مجلس رسید

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بزرگترین هدف باید بحث معیشت و سفره مردم باشد.

عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح امنیت غذایی به خبرنگار ایونا گفت: طرح تقویت امنیت غذایی نزدیک به پنج ماه پیش در کمیسیون کشاورزی مطرح شد و مرکز پژوهش ها و کارشناسان متعددی از حوزه وزارت کشاورزی در جلسات حضور پیدا کردند.
وی افزود: این طرح دارای ۱۴ ماده و تبصره های مختلف در بحث امنیت غذایی است. که ماده ۱۴ام آن نیز در مجلس به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارجاع و عملیاتی خواهد شد.
ایزدپناه معتقد است؛ امروز بزرگترین هدف باید بحث معیشت و سفره مردم باشد و بدون شک بی توجهی به حوزه کشاورزی آسیب جدی به این حوزه وارد خواهد کرد. لذا امیدوار هستیم نابسامانی‌ها در تولید و توزیع نهاده‌ها با وجود این قانون حل و فصل شود.

 

سیده‌ایمان مسئله‌گو
پایگاه خبری نگاه ایرانیان- ایونانیوز