ماجرای ترخیص لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت چیست؟
ماجرای ترخیص لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت چیست؟

سخنگوی گمرک تاکید کرد: گمرک تابع قانون است، اگر ممنوعیتی برای کالاهای وارداتی است این ممنوعیت مربوط به همه کالاهای اعلام شده است و تبعیض معنایی ندارد.

سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک با اشاره به صحبت های اخیر معاون فنی گمرک در رابطه با غیر مجاز بودن ترخیص لوازم خانگی بوش آلمان به خبرنگار اقتصادی ایونا گفت: گمرک تابع قانون است اگر ترخیص کالایی ممنوع شده گمرک نمی تواند با تفاسیر متفاوت و خروج از دایره قانون آن را ترخیص کند.

وی در این باره توضیح داد: در سال ۹۷ که ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع بوده و بر اساس سیاست های کشور در گروه چهار قرار گرفت، یک شرکت وارد کننده لوازم خانگی به طرقی توانست ثبت سفارش گرفته و بخش اعظم کالاهایش را در سال ۹۹ وارد کشور کرده پس نمی توانیم بگوییم «حقوق مکتسبه» است، زمانی «حقوق مکتسبه» محسوب می شود که کالا قبل از ممنوعیت واردات ثبت سفارش بگیرد و در همان محدوده یا همزمان با ممنوعیت کالایش قبض انبار گرفته باشد و چون از قبل ممنوعیت را نمی دانسته می شود گفت حقوق مکتسبه.

لطیفی تاکید کرد: اگر ممنوعیتی برای کالاهای وارداتی است این ممنوعیت مربوط به همه کالاهاست و بحث شفافیت است. باید وزارت مربوطه در این خصوص پیگیری کند نه اینکه اصرار بر این باشد که کالای ممنوعه وارد شود بلکه بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری می بایست تولید داخل تقویت شود به شرط افزایش کیفیت و قیمتی مناسب، لذا بر اساس نظر معاون فنی گمرک، برداشت و تفسیر موسع امکان ترخیص کالا از سوی وزارت صمت و حقوق مکتسبه ناشی از ثبت سفارش مورد تایید نبوده و مستندات نیز طی مکاتبه ایشان، در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است؛ بنابراین ترخیص به تشخیص معاون فنی گمرک ایران به عنوان بالاترین مقام تخصصی گمرک در این موضوع مجاز نیست.

معصومه عاروان