ماجرای ارزانی لبنیات به کجا رسید؟
ماجرای ارزانی لبنیات به کجا رسید؟

سخنگوی انجمن صنایع لبنی مشکل اصلی ارزان نشدن سه قلم کالای اعلام شده را عدم انگیزه خرده فروشی ها به دریافت و عرضه این سه قلم کالا دانست.

در همان ابتدای آغاز بکار دولت بود که وزیر جهاد، از توافق با کارخانه های لبنی برای کاهش غیر دستوری ۱۰ درصد سه قلم کالای لبنی خبر داد. خبری که از سوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تائید شد و عنوان شد که این کاهش ۱۰ درصدی تصمیمی موقتی با هدف کمک به دهک های محروم است با این حال آنچه در ادامه اتفاق افتاد این بود که؛ مشاهدات بازار نشان می داد، این کالاها آنچنان که انتظار می رفت در دسترس مصرف کنندگان قرار نگرفته است.

دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل عرضه محصولات لبنی
بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی بیان کرد: پیرو نامه مورخ ۱۸ آبان ماه گذشته انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران به معاون اول رئیس جمهور در خصوص تداوم مشکل عرضه محصولات لبنی مشمول تخفیف ۱۰ درصدی، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در توضیح نامه انجمن صنایع لبنی از ساداتی نژاد، وزیر جهاد خواسته تا مشکل عرضه محصولات لبنی را با قرار دادن این محصولات در سبد کالای دهک های محروم حل نماید.

مشکل اصلی ارزان نشدن سه قلم کالای اعلام شده را سخنگوی انجمن صنایع لبنی عدم انگیزه خرده فروشی ها به دریافت و عرضه این سه قلم کالا به دلیل کاهش سود این اقلام دانست.

وی به نامه گلایه آمیز مومبینی، رئیس اتاق اصناف ایران به معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در آن نامه که رسانه ای شد گلایه اصناف به دلیل کاهش سودشان در فروش این اقلام بود.

به گفته بنی طبا؛ انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد و وزیر صمت، ضمن تشریح وجود مشکل عرضه محصولات مشمول تخفیف با وجود تولید قابل توجه این اقلام، پیشنهاد داد که تولیدکنندگان صنایع لبنی آماده هستند اقلام مورد نیاز دهک های محروم را به هر میزان که دولت مشخص نماید در میادین میوه و تربار و یا با قرار دادن در سبد و بن الکترونیکی کالای خانوارهای محروم تامین نمایند.

او در پایان اظهار داشت: مخبر، معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده های لبنی موافقت کرده و از وزارت جهاد که حالا با احیای قانون تمرکز اختیارات این وزارتخانه، مسئولیت تامین کالاهای اساسی حوزه کشاورزی را حتی تا سطح خرده فروشی ها بر عهده دارد، خواسته تا مشکل عرضه محصولات لبنی را با عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار سراسر کشور و یا قرار دادن این کالاها در بن الکترونیکی کالاهای اساسی خانوارهای محروم حل نماید.

 

معصومه عاروان