17:01 , 1402/8/27
کد خبر: 000036424
بازدید: 55487
مابه التفاوت مستمری بهزیستی ۱۴۰۲ کی واریز میشود؟

مابه التفاوت مستمری بهزیستی ۱۴۰۲ کی واریز میشود؟ پاسخ به این سوال را در ادامه مطلب مزالعه کنید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، مابه التفاوت مستمری بهزیستی ۱۴۰۲ کی واریز میشود؟ این سوالی است که بسیاری از مستمری بگیران بهزیستی به دنبال آن هستند. چندی پیش سازان بهزیستی کشور از پرداخت ۴۰ درصد افزایش مستمری مددجویان تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

واریز مابه التفاوت مستمری بهزیستی ۱۴۰۲ 

بنابراین اگر هزینه مابه التفاوت مستمری مددجویان تا حالا برای شما پرداخت نشده است باید تا پایان سال 1402 صبر داشته باشید.

مبلغ مابه التفاوت مستمری‌ها

ارقام جدید که براساس افزایش ۲۰ درصدی و مابه التفاوت مستمری‌ها در نظر گرفته شده است بدین شرح است:

  1. یک‌نفره: ۷۶۴/۴۰۰ تومان
  2. دونفره: ۱/۰۹۲/۰۰۰ تومان
  3. سه‌نفره: ۱/۵۲۸/۸۰۰ تومان
  4. چهارنفره ۱/۹۶۵/۶۰۰ تومان
  5. پنج‌نفره: ۲/۴۰۲/۴۰۰ تومان

 

نظر شما


نظرات