12:05 , 1401/12/27
کد خبر: 000022062
بازدید: 23935
عیدی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی امسال واریز می شود؟

تنها دو روز تا پایان سال باقی مانده و با این حال پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی همچنان واریز نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امدادرئیس کمیته امداد در این باره توضیح داد: عیدی مددجویان بنابر پیگیری‌های صورت‌گرفته، در صورت تامین اعتبار مورد نیاز از سوی دولت، پرداخت خواهد شد.

این درحالیست که در سال های گذشته، دولت‌ها با تأمین اعتبار مورد نیاز به میزان یک ماه مستمری تحت عنوان عیدی به مددجویان دو نهاد حمایتی بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می شد.

حال و در شرایطی که این مبلغ سال گذشته نیز به حساب مددجویان این نهادها واریز شده، این سوال مطرح است که آیا دولت سیزدهم امسال به مددجویان دو نهاد حمایتی بهزیستی و کمیته امداد عیدی  پرداخت خواهد کرد یا خیر؟ً!

بیشتر بخوانید:

عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کی واریز می شود؟

عدم پرداخت عیدی مددجویان این دو نهاد در حالیست که پیش از این در آستانه سال نو میلادی 2023، مبلغی به عنوان عیدی به حساب مددجویان اقلیت‌های دینی واریز تحت پوشش این ارگان ها واریز شده است.

با این وجود درباره عیدی 1402 پیگیری‌ها از مسئولان بهزیستی و کمیته امداد گویای آن است که هنوز پرداخت عیدی به مددجویان مشخص نیست و  پرداخت این رقم مشروط به تامین اعتبارات مورد نیاز آن از سوی دولت است.

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امدادرئیس کمیته امداد البته تاکید دارد: سال های گذشته نیز چیزی به نام عیدی که در پایان سال به مددجویان پرداخت شود نبود اما سعی می‌کنیم با کمک خیران و خیریه‌ها عیدی داده شود.

بختیاری در بخش دیگری از صحبت های خود نیز به بحث افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در سال جاری اشاره و با بیان اینکه این رقم دو نوبت افزایش داشته اظهار کرد: میزان افزایش مستمری در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده ۴۰ درصد است و اگر شورای نگهبان هم تایید کند این رقم افزایش می یابد.

نظر شما


نظرات