عدم فعالیت نیمی از معادن در کشور متعلق به بخش خصوصی است
عدم فعالیت نیمی از معادن در کشور متعلق به بخش خصوصی است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: فعالین اقتصادی مشکلات بسیار زیادی دارند که به دلیل تعطیلی معادن عمده ترین آن مشکلات نقدینگی است.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با عدم فعالیت نیمی از معادن کشور به خبرنگار ایونا گفت: ۳/۹۸ معادن کشور را معادن کوچک و متوسط‌ها تشکیل می‌دهند که دست بخش خصوصی می‌باشند و ۷درصد معادن بزرگ هستند.
وی افزود: عمده تعطیلی ۵۰درصد از معادن متعلق به بخش خصوصی است. طبیعتا فعالین اقتصادی مشکلات بسیار زیادی دارند که به سبق تعطیلی این معادن صورت گرفته، عمده‌ترین آن مشکلات نقدینگی برای معدن است.
شکوری اضافه کرد: گران شدن ارز سبب شده که تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را برای مجموعه فراهم سازند. در کنار آن هم ذخیره‌های کم نیز، متعلق به بخش خصوصی و فعالین معدنی است که دارای سایز بزرگ و کوچک هستند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: به دلیل اینکه نوعا معادن در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته بعضا دارای مشکلات برق، جاده و دسترسی به بازارها می‌باشد و نهایتا در کنار آن عدم اجرای قوانین درستی است که بعضا در مجلس تحت عنوان قانون معادن ایجاد شده، ولی متاسفانه این قانون به درستی در دولت ها اجرا نمی‌شود.
وی افزود: گاهی بخش نامه‌های خلع الساعه یا عدم ثبات در سیاست‌گذاری ها نیز سبب می‌شود که نهایتا عدم ارتباط مالی با دنیا و صادرات و انتقال محصولات به مقاصد صادراتی و رقابت با رقبای که با آنها هم وزن نیستیم، این قوانین مخل باعث شده که همه دست به دست هم داده اند و ۵۰درصد معادن را به تعطیل کشاندند.
شکوری خاطرنشان کرد: کل محدوده‌های معدنی اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری که دست فعالین معدنی می‌باشد، تنها ۵درصد از مساحت کشور است. که با تعطیلی ۵۰درصد آن، تنها ۵/۲درصد از مساحت کشور دست معدنی‌ها می‌باشد که این میزان اشتغال و تولید و صادرات و ارزآوری برای کشور داشته و الباقی۲/۲۶درصد سازمان انرژی اتمی است که ۱۱درصد آن دست محیط زیست است و ۷۲درصد آن دست منابع طبیعی است که امکان فعالیت معدنی را برای فعالین معدن در این عرصه‌ها نمی‌دهند. با عنایت به این که ایران در کمربند طلا، مس و آهن قرار گرفته و در هر جای میهن اسلامی بر ذخایر عظیمی نهفته است در سطح و عمق می‌تواند چندین برابر درآمدهای نفتی برای کشور ایجاد کند.

سیده ایمان مسئله گو
پایگاه خبرگزاری ایرانیان-ایونانیوز