20:50 , 1403/2/26
کد خبر: 000048015
بازدید: 1135
شوک بزرگ به کنکوری‌ها

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از تبدیل شدن کنکور حالت تستی رقابتی به ترکیبی تسلطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از عصر ایران: سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از تبدیل شدن کنکور حالت تستی رقابتی به ترکیبی تسلطی خبر داد.

 عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ارتباط زنده با برنامه تهران ۲۰، اظهار کرد: کنکور از حالت تستی رقابتی به ترکیبی تسلطی تبدیل خواهد شد.  شرایط برای داوطلبان بهتر خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون کمی سازی در نظام آموزش خوبی شده است اما موضوع تضمین کیفیت و ارزیابی مسئله ای مهم بوده است.  مسیر تحول در زمینه کیفی سازی است و یک سازمان بیرونی باید موضوعات مختلف را ازریابی کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مصوب سازمان وزارتخانه های ذیربط را ارزیابی می کند. این سازمان به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و در این مسیر یک هیئت امنای تخصصی تشکیل و ارزشیابی های بیرونی انجام و شاخص های مختلف را تعیین می کند.

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید