11:37 , 1401/5/13
کد خبر: 000014727
بازدید: 1123
شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد

تمامی افراد در هر مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های غیر انتفاعی باید از مبلغ شهریه سال 1401 با خبر شوند که در ادامه به انها اشاره خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، تمامی افراد در هر مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های غیر انتفاعی باید از مبلغ شهریه سال 1401 با خبر شوند که در ادامه به انها اشاره خواهیم کرد.

مبلغ شهریه دانشگاه غیر انتفاعی بر اساس تصمیمات گرفته شده از سوی اعضای هیئت امنا دانشگاه هر ساله 10 الی 15 درصد افزایش پیدا می کند. دانشجویان نیز برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها باید شهریه هر ترم را پرداخت کنند تا بتوانند در کلاس ها حضور داشته باشند. 

شهریه کاردانی دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402

شهریه کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی 1401 - 1402 (ریال)
گروه آموزشیمقطع تحصیلیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیشهریه متغیر برای هر واحد درسی (ریال)دروس عملی و آزمایشگاهی 
عمومینظریتخصصیپروژه و کارآموزی
فنی و مهندسی و هنر و معماریکاردانی ناپیوسته5,000,000
الی
8,000,000
350,000
الی
500,000
500,000
الی
650,000
700,000
الی
850,000
400,000
الی
600,000
9,000,000
الی
12,000,000

جدول بالا هزینه های مقطع کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته است.

  • حداقل شهریه گروه فنی و مهندسی مقطع کاردانی در یک ترم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، حدودا برابر با 13,850,000 (ریال) 
  • حداکثر شهریه گروه فنی و مهندسی مقطع کاردانی در یک ترم سال تحصیلی 1401 - 1402 حدودا برابر با 19,500,000 (ریال) 

شهریه کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402

شهریه کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی 1401 - 1402 (ریال)
گروه آموزشیمقطع تحصیلیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیشهریه متغیر برای هر واحد درسی (ریال)دروس عملی و آزمایشگاهی 
عمومینظریتخصصیپروژه و کارآموزی
فنی و مهندسیکارشناسی7,000,000
الی
10,000,000
450,000
الی
600,000
600,000
الی
800,000
800,000
الی
950,000
600,000
الی
800,000
11,000,000
الی
15,000,000
علوم انسانیکارشناسی6,000,000
الی
9,000,000
400,000
الی
550,000
550,000
الی
700,000
750,000
الی
900,000
500,000
الی
650,000
10,000,000
الی
13,000,000

 جدول بالا هزینه های مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

  • حداقل شهریه فنی و مهندسی یک ترم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، حدودا برابر با 17,550,000 (ریال)
  • حداکثر شهریه فنی و مهندسی یک ترم سال تحصیلی 1401 - 1402، حدودا برابر با 23,400,000 (ریال)

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی 1401 - 1402

شهریه کارشناسی ارشد موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی سال تحصیلی 1401 - 1402
گروه آموزشیشهریه ثابتشهریه متغیر هر واحد نظریشهریه متغیر هر واحد عملیشهریه متغیر هر واحد پایان نامه
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
علوم انسانی11,260,00017,250,0002,088,0003,132,6003,137,2004,416,0006,642,00010,764,000
سایر گروه های آموزشی12,017,50019,320,0002,403,5003,450,0003,592,6005,078,4005,775,00011,050,000

اعداد ذکر شده در جدول بالا هزینه های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته است.

  • حداقل شهریه کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی: 27,964,000 ریال
  • حداکثر شهریه کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی: 42,310,000 ریال
  • حداقل شهریه کارشناسی ارشد سایر گروه های آموزشی: 31,245,000 ریال
  • حداکثر شهریه کارشناسی ارشد سایر گروه های آموزشی: 46,920,000 ریال

شهریه دکتری دانشگاه غیر انتفاعی 1401 - 1402

شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 1401 - 1402
شهریه ثابت هر ترمشهریه هر واحد تخصصیشهریه هر واحد رساله
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
59,895,00067,831,00013,310,00015,057,00021,296,00024,106,000

 جدول بالا هزینه های مقطع دکتری دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته است

حداقل شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی: 166,375,000 ریال

حداکثر شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی: 188,431,000 ریال

تغییرات شهریه دانشگاه آزاد 1401 - 1402

هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشگاه آزاد
مقطعهزینه خدمات آموزشیهزینه بیمه
کاردانی پیوسته و ناپیوسته 1,500,000 ریال50,000​ ریال
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 1,700,000 ریال50,000 ریال
دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) 17,000,00 ریال50,000 ریال
کارشناسی ارشد1,700,000 ریال50,000 ریال
دکتری تخصصی1,900,000 ریال 50,000 ریال

جدول فوق مربوط به شهریه سال گذشته است.

شهریه کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401 - 1402 

شهریه کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401 - 1402 (ریال) 
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابتشهریه متغیر (10 واحد نظری)شهریه ثابت و متغیر 
بهداشت عمومی18 واحد نظریحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر 
12,352,00013,500,00025,067,85527,398,54437,419,85540,898,544 
بهداشت عمومی - خودگردان18 واحد نظری............67,399,85073,666,365 
شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ (ریال)
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابتشهریه متغیر 18 واحد نظریشهریه ثابت و متغیر 
 فنی مهندسی 18 واحد نظریحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
6,891,3277,532,0007,718,2878,435,89614,609,61415,967,896
علوم انسانی 18 واحد نظری6,125,6256,695,1567,718,2878,435,89613,843,91215,131,052
بهداشت عمومی18 واحد نظری17,160,000-34,320,000-51,480,000-
بهداشت عمومی - خودگردان18 واحد نظری----95,040,000-
                

مبالغ ارائه شده در جدول های بالا، مربوط به سال گذشته با افزایش 10 الی 15 درصدی است.

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401 - 1402 

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401 - 1402 (ریال )
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابت شهریه متغیر (10 واحد نظری)شهریه ثابت و متغیر
علوم انسانی18 واحد نظریحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
13,728,00017,940,00010,536,26513,800,00024,264,26531,740,000
فنی و مهندسی18 واحد نظری17,160,00025,116,0009,578,42413,800,00026,738,42438,916,000
تربیت بدنی18 واحد نظری17,464,67519,088,45810,536,26513,800,00028,000,94032,888,458

مبالغ ارائه شده در جدول های بالا، مربوط به سال گذشته با افزایش 10 الی 15 درصدی است.

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار