شاهد افزایش قاچاق در کشور هستیم
شاهد افزایش قاچاق در کشور هستیم

عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: بعضی از شرکت‌ها با قیمت‌گذاری‌هایی که خلاف واقع است باعث شده اند، قیمت کالای ایرانی نزدیک به قیمت کالای خارجی باشد.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna‌، حمیدرضا منصفی عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و کارشناس حوزه قاچاق درباره قاچاق لوازم خانگی به خبرنگار ایونا گفت: با وجود سامانه‌های موجود در خصوص قاچاق کالا، شاهد افزایش روند قاچاق در کشور هستیم.

وی افزود: بعضی از شرکت‌ها با قیمت‌گذاری‌هایی که خلاف واقع است باعث شده اند، قیمت کالای ایرانی نزدیک به قیمت کالای خارجی باشد.

منصفی تاکید کرد: باید با امتیازات نابه حق و نابه جایی که به برخی مناطق داده می‌شود، برخورد شود. برای شهری با جمعیت یکهزار نفر مجوز صادر می‌شود در حالیکه به اشتغال ۸۰میلیون نفر ضربه می‌زند.

وی در پایان گفت: مبارزه با قاچاق کالا به معنای مبارزه با استعمار است و ضرر بسیاری به کارگر و تولید کننده وارد می‌کند.

 

سیده‌ایمان مسئله‌گو

پایگاه خبری نگاه ایرانیان-ایونانیوز