08:55 , 1402/11/23
کد خبر: 000041412
بازدید: 1203
شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه 23 بهمن

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه 23 بهمن در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار محیط زیست ایونا، شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه 23 بهمن به شرح زیر است:

امروز، دوشنبه بیست وسوم بهمن، سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های مختلف شهرهای اطراف تهران انجام شد. در این راستا، نتایج حاصل از دستگاه های سنجش کیفیت هوا (طی ساعات منتهی به هفت صبح) به شرح زیر است:

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه/ کیفیت ناسالم

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه/ کیفیت ناسالم: در ایستگاه های اسلام شهر (شاخص ۱۶۶)، باغستان شهریار (شاخص ۱۶۷)، باقرشهر (شاخص ۱۹۴)، بهارستان (شاخص ۱۶۳)، پیشوا (شاخص ۱۵۳)، تربیت مدرس منطقه شش (شاخص ۱۵۲)، ستاد بحران منطقه هفت (شاخص ۱۵۴)، سلامت (شاخص ۱۵۴)، شریف منطقه دو (شاخص ۱۵۳)، شهرداری منطقه چهار (شاخص ۱۵۴)، شهریار (شاخص ۱۵۲)، فرمانداری شهرری (شاخص ۱۵۸)، قرچک (شاخص ۱۵۳)، میدان فتح منطقه ۹ (شاخص ۱۵۸) و ورامین (شاخص ۱۵۹)، وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) را نشان داده اند.

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه/ کیفیت ناسالم برای گروه های حساس:

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه/ کیفیت ناسالم برای گروه های حساس:همچنین، در ایستگاه های پاسداران (شاخص ۱۱۲)، پاکدشت (شاخص ۱۴۰)، پیروزی منطقه ۱۳ (شاخص ۱۲۹)، تهران پارک شکوفه (شاخص ۱۴۰)، دانشگاه تهران (شاخص ۱۱۳)، دماوند (شاخص ۱۴۵)، شادآباد منطقه ۱۸ (شاخص ۱۰۷)، شهرری منطقه ۲۰ (شاخص ۱۴۳)، شهرداری منطقه ۱۱ (شاخص ۱۱۰)، شهرداری منطقه ۲۲ (شاخص ۱۱۷)، ملارد (شاخص ۱۴۴)، منطقه ۱۵ (شاخص ۱۲۹)، وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) اعلام شده است.

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه/ کیفیت سالم:

همچنین، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های آتی ساز (شاخص ۶۰)، اقدسیه منطقه یک (شاخص ۷۳)، امام خمینی (شاخص ۷۸)، پارک رازی (شاخص ۹۳)، پردیس (شاخص ۶۸)، پونک (شاخص ۱۰۰)، چشمه (شاخص ۶۳)، دانشگاه شهید بهشتی (شاخص ۸۰)، رباط کریم (شاخص ۹۹)، ژئوفیزیک (شاخص ۷۸)، سرخه حصار (شاخص ۹۸)، شهرداری منطقه دو (شاخص ۹۵)، علم و صنعت (شاخص ۶۵)، قدس (شاخص ۶۲)، گلبرگ منطقه هشت (شاخص ۷۴)، لواسانات (شاخص ۸۱)، مسعودیه منطقه ۱۵ (شاخص ۹۲)، وردآورد منطقه ۲۲ (شاخص ۹۹)، در موقعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه ای) است.

شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه 23 بهمن

منبع: ایمنا

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید