سیماچوب واگذار نشده که بخواهد با دستور قضایی بازگردد
سیماچوب واگذار نشده که بخواهد با دستور قضایی بازگردد

شمسی جامخانه گفت: شرکت سیماچوب با وجود اینکه قیمت‌گذاری شده و برای واگذاری از طریق فرابورس دوبار آگهی شده است،مشتری نداشته و واگذار نشده است.

به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد برخی شایعات مبنی بر ورود مقام قضایی شهرری به برگشت سیماچوب به صدا و سیما، گفت: شرکت سیماچوب که از شرکت‌های زیرمجموعه صدا و سیما است در فهرست واگذاری‌ها قرار داشت و از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری شده و برای واگذاری در بازار سوم فرابورس دوبار آگهی شده، اما هیچ متقاضی برای خرید این شرکت وجود نداشت.

او گفت: گرچه برای واگذاری سیماچوب از طریق بازار سوم فرابورس اقدام و دوبار آگهی شده، اما، چون متقاضی نداشته، بنابراین به فروش نرسیده و همچنان طبق روال قبلی به فعالیت خود زیرنظر صدا و سیما ادامه می‌دهد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: سیماچوب اساساً واگذار نشده است که بخواهد با حکم مقام قضایی شهرری دوباره برگردد و این واگذاری قرار بوده به صورت شفاف از طریق بازار فرابورس انجام شود، اما مشتری نداشته است.

به گفته او، سیماچوب از جمله شرکت‌های مشمول واگذاری طبق قانون است که سازمان خصوصی‌سازی کار قیمت‌گذاری و آگهی آن از طریق فرابورس را انجام داده، اما هنوز مشتری پیدا نشده است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان