سلامت جنسی

تصورات نادرست در مورد تمایلات جنسی و رابطه جنسی در بین مردم می تواند مشکلات زیادی را در زندگی روزمره و روابط ایجاد کند. مشکلات جنسی اغلب به دلیل عدم آموزش و باورهای غلط در جامعه ایجاد می شود. در این مطلب 14 سوال رایج جنسی پاسخ داده شده است.