08:39 , 1403/1/15
کد خبر: 000044347
بازدید: 1233
ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین (سال جدید)

جزئیات دقیق ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ را در این مطلب مطالعه کنید.

به گزارش تیم وبگردی ایونا به نقل از باغستان نیوز، توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

عطارد – میانه

برای محبت و جلب القلوب

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۵:۴۸ تا ۰۶:۵۱

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

کاری انجام نشود

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۶:۵۱ تا ۰۷:۵۴

زحل – نحس اکبر

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۷:۵۴ تا ۰۸:۵۸

مشتری – سعد اکبر

سعد است و برای هر کارخیری مناسب است

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۸:۵۸ تا ۱۰:۰۱

مریخ – نحس اصغر

برای تفرقه و دشمنی و کارهای سفلی

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۰:۰۱ تا ۱۱:۰۴

خورشید – سعد

برای هر نوع سفری خوب است

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۱:۰۴ تا ۱۲:۰۸

زهره – سعد اصغر

برای هر کار خیری خوب است

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۲:۰۸ تا ۱۳:۱۱

عطارد – میانه

برای نوشتن حجاب شورچشمی و گریه اطفال

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۳:۱۱ تا ۱۴:۱۴

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای وارد شدن بر حکام و سلاطین و مسئولین

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۴:۱۴ تا ۱۵:۱۸

زحل – نحس اکبر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۵:۱۸ تا ۱۶:۲۱

مشتری – سعد اکبر

برای نوشتن اوفاق خیر و دخول بر حاکمان

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۶:۲۱ تا ۱۷:۲۴

مریخ – نحس اصغر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۵ فروردین(Apr3) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۷:۲۴ تا ۱۸:۲۸

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید