در سال آبی جدید، پائیز خشکی خواهیم داشت/مهمترین مسئله مدیریت مصرف و تقاضاست
در سال آبی جدید، پائیز خشکی خواهیم داشت/مهمترین مسئله مدیریت مصرف و تقاضاست

رئیس مرکز پژوهش پروژه آب گستر وزارت علوم و تحقیقات بیان کرد: پیش بینی های سه ماهه نشان می دهد در سال آبی جدید، پائیز خشکی خواهیم داشت و بارش در این فصل کمتر از حد نرمال باشد.

هدایت فهمی رئیس مرکز پژوهش پروژه آب گستر وزارت علوم و تحقیقات به خبرنگار ایونا گفت: آغاز مهر هر سال تا پایان شهریور سال دیگر را سال آبی می نامند و سال آبی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ یکی از سال های خشک حاکم بر کشور بود. بنابراین در این سال نزدیک به ۴۲درصد نسبت به بارش های متوسط کاهش بارندگی داشتیم و این رقم نسبت به سال های گذشته بیش از ۵۲درصد کاهش بارش مشاهده می شود.

وی افزود: معمولا پیش بینی های سه ماهه در خصوص سال جدید آبی از مهر هر سال انجام می شود که نشان می دهد در سال آبی جدید، پائیز خشکی خواهیم داشت و بارش در این فصل کمتر از حد نرمال خواهد بود و این بدان معناست که سال خشکی را آغاز خواهیم کرد. اما این بدان معنا نیست که زمستان خشکی در راه داشته باشیم.

فهمی افزود: وضعیت پیش بینی هواشناسی بسیار متغییر است و تابع عوامل بسیار متعددی می باشد که این پیش بینی ها را تغییر می دهد، ممکن است که یکماه دیگر شرایطی حاکم شود که پیش بینی ها شکل دیگری پیدا کند، براین اساس پیش بینی ها هر ماه یکبار باید به روز و اطلاع رسانی شود.

فهمی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در کشور، پدیده تغییر اقلیم خود را نشان داده است که در این راستا معمولا بارش ها کاهش یافته و دما افزایش می یابد.

وی همچنین گفت: به طور متوسط کشور در ۲۵سال اخیر بیش از ۱۰درصد، کاهش بارندگی داشته و دما نیز یک درجه بالا رفته است. در همین راستا تحقیقات نشان داده که در کشور وقتی دما یک درجه افزایش می یابد، ۵درصد بر میزان تبخیر و تعرق افزوده می شود و آب بیشتری از دسترس خارج می شود و با ادامه این روند، قطعا در کشور و در شهرهای زیادی با تنش آبی روبه رو خواهیم شد و اهمیت مدیریت مصرف و تقاضا بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد.

فهمی تاکید کرد: ضروری است که تمام ارگان ها، سازمان ها و دستگاه ها و وزارتخانه هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی یا محیط زیست که با مسئله آب سر و کار دارند، تمهیداتی بیاندیشند و در مورد کشت پائیزه برنامه ریزی انجام گیرد تا در صورت ادامه دار بودن خشکسالی این امر مطابق برنامه پیش رود. در غیر اینصورت کشاورزان متحمل صدمه و ضرر خواهند شد. لذا مهمترین مسئله در حال حاضر مدیریت مصرف و تقاضا می باشد و از آب استفاده چندباره کرده و از مسائلی مانند پسآب برای صنایع و برخی محصولات استفاده شود و از تمامی امکانات موجود برای تامین آب شرب شهرها با رعایت الگوی بهینه مصرف بهره گرفت. تا زمانی که مردم به صورت وسیعی در مدیریت مصرف و آب مشارکت نکنند، بحران آب قابل کنترل نخواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه کاهش بارش ها صدمه مضاعفی بر کشور دارد، گفت: در این صورت برداشت از آب های زیرزمینی بیشتر خواهد شد و این کاهش سطح ذخائر آب های زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت که آسیب بزرگ و جدی به شمار می آید. در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از ۶ میلیون هزار متر مکعب اضافه برداشت می شود و در سال های اخیر به دلیل خشکسالی این رقم نزدیک به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین؛ کاهش ذخائر آب های زیرزمینی باعث فرونشست زمین و نابودی آبخوان ها خواهد شد که قابل جبران نیست و این نشان دهنده آن است که در این زمینه باید توجه جدی برای مهار برداشت بی رویه از آب زیرزمینی صورت بگیرد.

 

سیده ایمان مسئله گو

پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز-ایونا