داریوش_مهرجویی

بعد از ظهر امروز بازسازی صحنه قتل «داریوش مهرجویی» و همسرش «وحیده محمدی‌فر» در ویلای آنها در مجتمع مسکونی زیبادشت بازسازی و متهم از خانه مهرجویی بعد از بازسازی قتل خارج شد.

آخرین اخبار