داریوش_مهرجویی

بنا به اظهارات قاتلین، علت قتل تا کنون به دلیل اختلافات شخصی و مالی بوده است و پرونده مجرمان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

آخرین اخبار