داریوش_مهرجویی

وزیر کشور اظهار داشت که هدف شایعه‌سازان در مورد قتل مهرجویی، ایجاد ناامنی روانی در جامعه است.

آخرین اخبار