09:18 , 1401/8/29
کد خبر: 000016642
بازدید: 1157
خط فقر در سال 1401 چقدر است؟/ خط فقر 18 میلیونی صحت دارد؟

اعلام خط فقر به صورت رسمی چند سالی است که متوقف شده با این حال در صحبت های برخی اقتصاددانان با درنظر گرفتن و احصای شاخص های اصلی اعداد و ارقامی در این زمینه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، حسین راغفر از اقتصاددانان مطرح کشور است که اخیرا در این زمینه اظهار نظری داشته و خط فقر را برای یک خانواده شهر نشین 4 نفره درآمدی کمتر از 16 میلیون تومان اعلام کرده است.

این استاد اقتصاد در این باره اظهار کرد: خط فقر معیاری برای دسترسی به حداقل های زندگی انسانی است و شرایطی است که در آن می شود برخی استانداردهای حداقلی که برای حفاظت از کرامت انسانی لازم است را تامین می کند.

وی گفت: با گذشت سه دهه از جنگ متاسفانه همچنان توجه کافی به برخی مناطق محروم صورت نگرفته و به همین دلیل سطح زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است. در سال های اخیر نیز نابرابری ها در کشور با شدت افزایش یافته و به ویژه در کلانشهرها اختلاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده است.

این اقتصاددان در ارتباط با صحبت هایی که درباره خط فقر 18 میلیون تومانی مطرح می شود نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه نقاط مختلف کشور شرایط متفاوتی دارند و از سوی دیگر با توجه به تورمی که از سالهای قبل 1400 داشتیم قیمت ها در نوسان است واین افزایش قیمت فاکتوری است که تاثیر بسزایی در سطح خط فقر خانواده ها دارد.

وی گفت: نکته دیگری که در تعریف خط فقر برای خانوار باید در نظر گرفت آنکه از چه خانواده ای بحث می کنیم. اگر میانگین را یک خانواده چهار نفره در نظر بگیریم؛ برای زندگی در کلانشهری مثل تهران مبلغ کمتر از 16 یا17 میلیون تومان را می توان خط فقر در نظر گرفت.

این استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: البته این رقم مربوط به شرایط نرمالی می شود که خانواده هزینه های غیر متعارفی مانند درمان بیماری خاص و مواردی از این دست نداشته باشد.

راغفر در پایان با بیان اینکه درآمد کمتر از 16 میلیون تومان برای خانوار تهرانی زیر خط فقر محسوب می شود، گفت: همان طور که اشاره شد افزایش قیمت ها در تعیین این رقم به شدت تاثیرگذار هستند و با افزایش قیمت ها بدون داشتن درآمد مناسب از سوی مردم شاهد رشد و افزایش مناطق محروم خواهیم بود.

           

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار