خروج قطار مشهد _یزد

فرماندار شهرستان طبس: علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست اما احتمالا برخورد با دستگاه زیرکوب علت حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل بوده است.

آخرین اخبار