حقوق سربازان

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه سال آینده، حداقل حقوق سربازان مجرد 6 میلیون تومان و حداقل حقوق سربازان متاهل بدون فرزند 9 میلیون تومان تعیین شد.

آخرین اخبار