21:09 , 1401/12/24
کد خبر: 000021962
بازدید: 1151
حضور مأمور کنترل دوپینگ روس در اردوی تیم‌های ملی

مأمور وادا طی روزهای اخیر آزمایش از کشتی‌گیران ملی را بر عهده داشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی ایونا و به نقل از تسنیم، در کنار انجام آزمایش دوپینگ از نفرات برتر مسابقات جهانی و المپیک، یکی از برنامه‌های روتین وادا، کنترل دوپینگ قهرمانان برتر جهان در شرایط خارج از مسابقه است.

در کنار مثبت بودن تست که محرومیت معمولاً چهار ساله به دنبال دارد، عدم همکاری با مأمور وادا و تست ندادن نیز عواقبی برای ورزشکار دارد.

سه بار ممانعت از تست دادن به منزله دوپینگ محسوب شده و محرومیت برای ورزشکار خاطی به همراه دارد، به همین دلیل همکاری با مأمور وادا برای تست گرفتن از لیست مدنظرش یکی از موارد مهم در جهت حفظ ورزش از خطر محرومیت است.

مأمور وادا که معمولاً برای تست گرفتن از ورزشکاران ایرانی می‌آید به تازگی با لیست جدیدی به کشورمان آمده و در حال گرفتن آزمایش دوپینگ از کشتی‌گیران است.

تعدادی از نفرات مدنظر او در اردوی تیم‌های ملی حاضر بوده و تست دادند و برخی نیز در شهرهای خودشان با خانم مأمور روس همکاری کردند.

نظر شما


نظرات