جزییات ابعاد سفر وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی
جزییات ابعاد سفر وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی

کوهکن، کارشناس روابط بین اللمل گفت: آمریکا به تعهد خود از هر نوع حمایتی که در حق رژیم صهیونیستی دارد پایبند است.

علیرضا کوهکن، کارشناس و تحلیلگر روابط بین المللی به خبرنگار سیاسی ایونا گفت: وزیر دفاع آمریکا و اسرائیل در مقطع فعلی صحبت هایی را داشته اند و همین طور محاوره مشترکی که با اسرائیل صورت گرفته در مورد سه موضوع مهم بود که یکی از این موارد تاکید بر حمایت بی چون و چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به رفتار آمریکا افزود: آمریکا به تعهد خود از هر نوع حمایتی که در حق رژیم صهیونیستی دارد پایبند است.

تحلیلگر روابط بین المللی تصریح کرد: در اواخر دولت ترامپ تصمیمی در حوزه نظام گرفته شد که اسرائیل از ایده مدیریت نظامی و همکاری نظامی آمریکا در اروپا خارج شود و به حوزه سندیکا واگذار شود که هماهنگی هایی در این زمینه نیز شکل گرفت که خواستند به سرانجام برسانند.

کوهکن موضوع همکاری عادی در زمینه بحران‌های منطقه‌ای را متذکر شد و ادامه داد: سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، مبادلاتی است که در این سفر رخ خواهد داد؛ البته این اتفاق همزمان با دو مسئله مهم شکل گرفته که در ابتدا حمله هفته گذشته به کشتی ایرانی را در برداشت و دوم بحث مذاکرات هسته‌ای بود که در نطنز عنوان شده بود این حمله با هماهنگی آمریکا انجام گرفته است.

وی در پایان سفر وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی را داشتن یک هدف ارزیابی کرد و گفت: حمایت ایالات متحده به نیابت از حمایت همه جانبه از اسرائیل و حتی حمایت غیرقانونی از اقدامات رژیم صهیونیستی است که تعامل و تعزل نخواهد داشت و همان روال همیشگی را در پی خواهد داشت.

 

معصومه عاروان

پایگاه خبری نگاه ایرانیان_ایونانیوز