09:38 , 1402/3/4
کد خبر: 000025341
بازدید: 1238
جریمه کشف حجاب در اماکن عمومی چقدر است؟

جزئیات لایحه عفاف و حجاب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، جدیدترین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. با توجه به جزئیات منتشر شده در این لایحه:

* پیشنهاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، که توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود، پس از تصویب در دولت، به رئیس مجلس ارائه شد. طبق این لایحه، مأموران پلیس که به عنوان ضابطان قضایی شناخته می‌شوند، موظف هستند به اشخاصی که در مکان‌های عمومی، فضای مجازی و در جلوی مردم حجاب خود را نادیده می‌گیرند، یکبار تذکری از طریق فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مانند پیامک ارسال نمایند.

* در صورت تکرار شیوه نادیده گرفتن حجاب، در مورد بار دوم، متخلف به طور حداکثر به مجازات نقدی درجه ۸ درصد محکوم خواهد شد و در صورت تکرار بار سوم، متخلف به مجازات نقدی معادل یک سوم حداکثر درجه ۸ محکوم خواهد شد که توسط نیروهای پلیس تعیین خواهد شد. اگر این تخلفات همچنان تکرار شوند، فرد مرتکب علاوه بر جریمه‌ای که معادل یک دوم جزای نقدی درجه ۸ است، به مرجع قضایی معرفی خواهد شد و با مجازات نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد.

*در صورتی که فردی در مکان‌های عمومی، فضای مجازی یا در جلوی مردم، برهننه باشد یا لباس‌های نازک، چسبان  و بدن‌نما به تن داشته باشد، در باره این تخلفات اگر برای بار اول باشد، متخلف به مجازات نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد. اما در صورت تکرار این تخلفات، علاوه بر جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی خواهد شد و با مجازات نقدی حداکثر درجه ۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.

* اشخاصی که در جلوی مردم، در مکان‌های عمومی یا در فضای مجازی، به‌طور کامل برهنه شده و هیچگونه پوششی ندارند که به صورت عمومی به عنوان برهنگی کامل تلقی می‌شود، با مجازات حداکثر یا جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهند شد.

* در صورتی که فرد متخلف جریمه را در طی یک ماه پرداخت نکند، علاوه بر دو برابر شدن مبلغ جریمه، این اطلاع به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. در صورتی که پرداخت جریمه از طریق این روش ممکن نباشد، فرد متخلف تا زمان پرداخت جریمه، از دریافت تمامی خدمات بانکی محروم خواهد شد.

جزئات بیشتر از لایحه کشف حجاب در اماکن عمومی

* کسانی که کشف حجاب می‌کنند، پس از تذکر دوم به ۱۶۶ هزار تومان و دفعه‌ی بعد به ۳۳۳ هزارتومان جریمه می‌شوند.

* ۲ میلیون تومان جریمه برای برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس چسبان.

* ۸ میلیون تومان جریمه برای کسانی که در ملأ عام یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند.

* حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.

* اگر تا یک ماه بعد جریمه پرداخت نشود، مبلغ آن، دو برابر شده و از حساب بانکی اش کم می‌شود

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار