11:40 , 1403/4/30
بازدید: 21
تنها دشمنان گفتگو و مدارا از "ما" نیستند...

یک چیز در این انتخابات  خیلی جالب و ارزشمند بود: اینکه مفهوم "مردم" تکثر پیدا کرد و دیگر کسی نمی‌تواند از هیچ طرفی "مردم" را مصادره کند.

حالا "مردم" بیش از هر زمان دیگری متنوع‌‌اند و متنوع دیده می‌شوند.

گام بعدی پذیرش این تکثّر و ساختنِ انسجامی در عین تفاوت‌ها است.

این تکثّر سرمایه ما است اگر گفتگو به آن راه یابد...

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید