17:25 , 1401/8/23
کد خبر: 000016537
بازدید: 1145
تمدید اعتبار دو ساله برخی کارت های ملی هوشمند

رئیس سازمان ثبت احوال در بخشنامه ای مدت اعتبار برخی کارت های ملی هوشمند را دو سال تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اینگونه خبر داده که آن دسته افرادی که مدت اعتبار کارت ملی هوشمند آنها تا 1403  یا قبل از آن است، مدت اعتبار کارتشان به طور خودکار تا پایان سال 1405 تمدید می شود.

هاشم کارگر با بیان اینکه صدور کارت های ملی هوشمند از سال 1393 آغاز شده و برای این کارت ها مدت اعتباری هفت ساله در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بر این اساس اکنون مهلت تعویض برخی از این کارت ها فرا رسیده است.

وی گفت: با بررسی هایی که صورت گرفته مقرر شده است که مدت اعتبار برخی از این کارت های هوشمند که تا پایان 1403 اعتبار  دارند یا اعتبار آنها پیش از این تاریخ تمام می شود به طور خودکار تا پایان سال 1405 تمدید شود.

کارگر دلیل این تمدید را نیز اینگونه توضیح داده که با توجه به بررسی های صورت گرفته ضروری تشخیص داده شده که درباره کارت های ملی از جنبه های مختلف بررسی های جدیدی صورت گیرد که این موضوع از دلایل اصلی تمدید مدت اعتبار برخی از این کارت هاست.

           

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار