12:19 , 1401/12/28
کد خبر: 000022131
بازدید: 1140
ترامپ بازداشت می شود

ترامپ بازداشت هم شود، می‌تواند نامزد انتخابات شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، رضا نصری، کارشناس مسائل بین الملل: ‌ترامپ خبر داده روز سه‌شنبه بازداشت خواهد شد. بعضی می‌گویند محکومیت ترامپ موجب خواهد شد نتواند نامزد انتخابات شود. این تحلیل درست نیست. قانون اساسی آمریکا چند معیار برای ریاست‌جمهوری تعیین کرده و سوءپیشینه کیفری جز آن‌ها نیست. قانونگذار هم نمی‌تواند به آن‌ها معیار جدیدی اضافه کند.

 ترامپ بازداشت می شود

 

منبع: رکنا

نظر شما


نظرات