14:21 , 1402/8/30
کد خبر: 000036653
بازدید: 1231
تجربه تنفس هوای سالم برای تهرانی ها

به گفته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر به عدد ۵۰ رسیده و کیفیت هوای تهران به حالت پاک تغییر یافته است.

به گزارش خبرنگار محیط زیست ایونا، با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر به عدد ۵۰ رسیده و گزارش می‌شود که کیفیت هوای تهران به وضعیت پاک تغییر یافته است.

همچنین، در طول ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا در عدد ۶۸ قرار داشته و به عنوان یک کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده است.

از ابتدای سال جاری، تهران به مدت ۸ روز دارای هوای پاک، ۱۷۴ روز هوای قابل قبول، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای ناسالم برای تمام افراد بوده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تهران به مدت ۲ روز داشته استایمان به هوای پاک، ۱۳۸ روز هوای قابل قبول، ۹۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای تمام افراد بوده و همچنین ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده است.

منبع: مهر

نظر شما


نظرات