10:27 , 1402/6/27
کد خبر: 000033443
بازدید: 1134

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛

تاثیر ۵۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که تغییرات مرتبط با کنکور به آزمون سال ۱۴۰۳ تعمیم نخواهد یافت و در آزمون سراسری سال آینده، تاثیر سوابق تحصیلی به نسبت ۵۰ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار آموزش ایونا، دکتر عبدالرسول پورعباس در این خصوص اظهار کرد که درباره حذف معدل از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیچ تغییر قطعی اعلام نشده است و در صورتی که تغییری در سیاق کنکور سال ۱۴۰۳ قرار گیرد، باید از قبل از پایان ماه شهریور به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع داده شود و اطلاع‌رسانی به داوطلبان صورت گیرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بیان کرد که زمان مانده تا پایان شهریور اندک است و هیچ تغییری در کنکور اعلام نشده است، بنابراین آزمون کنکور سال ۱۴۰۳ به همان شکل کنکور امسال و بدون تغییرات برگزار خواهد شد.

در مورد تغییرات مرتبط با معدل در کنکور، معاون وزیر علوم اظهار کرد که هر گونه تغییر در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۴۰۴ به معنای حذف تاثیر قطعی معدل اعمال خواهد شد. وی افزود که در سال جاری تاثیر قطعی معدل به نسبت ۴۰ درصد در کنکور وجود داشته و این میزان در سال آینده به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.

بر این اساس، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌-فیزیک به میزان ۴۰ درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ بود.

میزان تاثیر معدل دیپلم نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی نیز ۱۰ درصد قطعی اعمال شد. 

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشته‌های علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی، ۲۶ درصد عمومی ۱۴ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ درصد عمومی و ۲۲ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد عمومی و ۳۰ درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن درنظر گرفته شد. 

سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌خارجه به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی است که شامل دروس عمومی می‌شود. مابقی به سهم کل نمره آزمون اضافه شد.

ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین‌شده توسط سازمان سنجش‌آموزش کشور است.

بند حذف تاثیر قطعی معدل در کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از بحث های جنجالی کنکور است که مجدد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی نمایندگان در پی حذف این بند هستند. 

منبع: ایسنا

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید