بی نظمی در سیستم توزیع کشور، دلیل افزایش حجم قاچاق است
بی نظمی در سیستم توزیع کشور، دلیل افزایش حجم قاچاق است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ته لنجی یکی از روش هایی است که رفته رفته شکل و شمایل قاچاق سازمان یافته را به خود می گیرد و دیگر شبیه کوله بری و نقل و انتقالات ناچیز مرزنشینان نیست.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایونا در خصوص قاچاق کالا گفت: یکی از مشکلات موجود در این راستا بی نظمی در سیستم توزیع کشور است، عدم امکان رهگیری کالا از مبداء تولید یا واردات تا مقصد، دلیل افزایش حجم قاچاق در بازارهای ما می باشد. اگر سیستم رهگیری کالا امکانپذیر بود همواره امکان بررسی کالا وجود داشت. متاسفانه به دلیل عدم وجود این سیستم قاچاق در کشور ما وجود دارد.
وی افزود: گاهی قاچاق سازمان یافته می باشد و درحجم های بالا وارد می شود، که طبعا برخورد با این نوع قاچاق در اولویت قرار می گیرد. کالایی که از گمرات اصلی و مرزها و یا با روش های مختلف مانند تغییر اسناد اقدام به قاچاق کالا می کنند، در اولویت قرار می گیرند.
طغیانی خاطرنشان کرد: در مورد کوله بری و اتفاقاتی که در مرزها در ابعاد پائین و به صورت خرد نقل و انتقال مرزی و مبادلات مرزی، رخ می دهد نه می توان اسم آنها را قاچاق سازمان یافته گذاشت و نه اولویتی در برخورد با آنها وجود دارد، لیکن قاچاق سازمان یافته قطعا باید برخورد شود.
وی افزود: ته لنجی یکی از روش هایی است که رفته رفته شکل و شمایل قاچاق سازمان یافته را به خود می گیرد و دیگر شبیه کوله بری و نقل و انتقالات ناچیز مرزنشینان نیست.
طغیانی تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند روز دیگر ابلاغ می شود که اصلاحات این قانون چارچوب بسیار خوبی برای برخورد دارد که تنها نیازمند قوت در اجرا و تدبیر در برخورد است تا بدین ترتیب تولید داخل را از این بلای بزرگ حفظ کند.

سیده‌ایمان مسئله‌گو