بررسی محورهای سیاسی سفر الکاظمی به ایران
بررسی محورهای سیاسی سفر الکاظمی به ایران

کاردار اسبق ایران در انگلیس عنوان کرد: عراق مطرح کرده تمایلی ندارد محل تنازع درگیری برخی کشورها شود.

سید جلال ساداتیان، کاردار اسبق ایران در انگلیس یکی از عوامل حضور نخست وزیر عراق به ایران را میانجی گری بین ایران و عربستان برشمرد و در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایونا اظهار داشت:به نظر می آید سفر الکاظمی چند منظوره باشد تحت عنوان حل مسائل دو جانبه هم در خصوص مسائل انرژی و مخازن مشترک و تبادلاتی که در حال حاضر اتفاق می افتد.

وی افزود: انرژی که به عراق صادر می کنیم و متقابلا از آنجا برخی از فرآورده هایی که با درصد خلوص پایین تری وارد می شوند و در داخل کشور برای صادرات ترانزیت می شوند بعلاوه مخازن مشترک موجود در مرزها موضوع مورد بحث امروز بوده و هست.

او درباره یکی دیگر از هدف های الکاظمی از سفر خود به ایران، مسیر عبور گاز خواند و ادامه داد: بناست این مسیر گاز از ایران به مدیترانه برسد که بخشی از آن از طریق ترکیه اقدام شده است و بخشی هم با عراق در این خصوص بحث و گفت وگو شده است.

کاردار اسبق ایران در انگلیس نکته دوم از سفر را بحث میانجی گری بین ایران و عربستان دانست و گفت: با توجه به دور دوم مذاکرات بین مقامات امنیتی ایران و عربستان قطعا پیگیری آن در دستور کار است و با تحولاتی که در منطقه رخ داده و بحث طالبان و مسائلی که در این منطقه رخ می دهد در تلاش هستند ایران و عربستان همانند اوایل ریاست جمهوری بایدن که فروکش کرده و آرام تر شده بود دوباره اوج نگیرد و آن را حل و فصل کنند.

ساداتیان تصریح کرد: عراق مطرح کرده تمایلی ندارد محل تنازع درگیری برخی کشورها (بیشتر منظور ایران و عربستان است) شود.

او می گوید: قاعدتا اتفاقاتی که در منطقه می افتد موضوع مورد بحث است به خصوص بحث افغانستان و روی کار آمدن طالبان تبعات آن کل منطقه را خواهد گرفت و ظاهرا برخی از کشورها هم توافق داشتند که طالبان به افغانستان بروند و حاکمیت داشته باشند. اما به شکلی که طالبان پیش آمده و منطقه پنجشیر را تحمل نکرده و مجموعه نیروها و قومیت ها دخیل در افغانستان را مورد توجه قرار نداده؛ به دنبال حاکمیت مطلق خود است.

بنا به گفته ساداتیان؛ الکاظمی دنبال آن بوده سوای روابط دو جانبه که اشاره شد در حوزه انرژی، برگزاری مراسم اربعین تحت عنوان موضوع کرونا که مانعی برای زائران ایرانی ایجاد کنند و به لحاظ فشارهایی که از ایران وارد می شود دچار مشکل شوند که موضوع مهمی برای ایران به شمار می آید.

معصومه عاروان