بانک ملت

فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل جدید بانک ملت است که از بانک کشاورزی به این پست منصوب شده است. وی یکی از افراد با تجربه و ماهر در حوزه بانکداری است و با تغییرات اخیر در ساختار بانک ملت، انتخاب او به عنوان مدیرعامل جدید اهمیت بسیاری دارد.

آخرین اخبار