02:03 , 1402/12/11
بازدید: 190
بازار مسکن همچنان بی پروا...

بازار مسکن همچنان بی پروا...

بانک مرکزی: در آبان ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۴۶۷ میلیون ریال بوده است که حاکی از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳۰.۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است....

براستی ادامه این نابسامانی بازار مسکن کی خاتمه خواهد یافت،قطعا راهی و راه هایی برای مهار این بازار لجام گسیخته وجود دارد لذا امیدواریم با انتخاب وزیر تازه نفس و جوان«مهرداد بذرپاش»شاهد تحولی بنیادین و ریشه ای در بخش مسکن باشیم...

اخبار پر بازدید