13:38 , 1401/1/17
کد خبر: 000002821
بازدید: 1277

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با ایونا مطرح کرد؛

ای کاش "شعار سال" به "فرمان سال" تغییر می‌کرد

سبزعلیپور معتقد است؛ بخشی از مسئولین و دولتمردان بدون دستور مافوق و همچنین حضور ناظری در بالای سرشان، یا اصلاً کار نمی کنند و وظایف شان را درست انجام نمی دهند و یا اینکه قطره چکانی و لاک پشت وار حرکت می کنند.

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایونا در خصوص تحقق شعار سال گفت: مقام معظم رهبری پس از بررسی اوضاع و احوال سال 97 و سالهای ماقبل، برای سال 98 شعار "رونق تولید" را انتخاب کردند زیرا در آن مقطعِ از زمان، کشورمان نیازمند مقابله با دشمن و پیروزی در «جنگ اقتصادی» بود و "رونق تولید" نیز یکی از اساسی‌ترین روشهای مقابله با نفوذ دشمن و تحریم های اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران بود. به همین دلیل کشور به "رونق تولید" نیاز داشت تا چرخ صنایع و کارخانجات با سرعت بیشتری بچرخد و "تولید ملی" نیز روز به روز افزایش یابد. پس از "رونق تولید"، کشورمان نیازمند "جهش تولید" بود تا از این طریق، افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت "اقتصاد ملی" را درپی داشته باشد؛ از این رو "حضرت آقا" برای سال 99 هم شعار "جهش تولید" را انتخاب کردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری برای سال 1400 هم شعار "تولید، پشتیبانی‌ ها، مانع‌زدایی" را انتخاب نمودند تا باز هم با این شعار بنوعی اهمیت رونق، جهش و شکوفایی تولید و گردش پُر توان چرخ صنایع و کارخانجات کشورمان را یادآوری بسمت گردش هرچه بهتر هدایت نمایند.

سبزعلیپور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال جدید نیز به اهمیت تولید و اشتغال آفرینی اشاره و ابرام نمودند و از همین رو شعار "تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"را برای سال 1401 انتخاب و نامگذاری کردند. شعار "تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال‌آفرین" بسیار جامع و وسیع انتخاب شده و در حقیقت چند اقدام اساسی و مهم در قالب یک شعار اعلام شده که بنوعی مکمل شعار سالهای پیشین و چه بسا از آن شعارها مهمتر و جامع تر نیز میباشد.

او در مورد اهمیت شعار امسال گفت: شعار امسال، جامع تر و کامل‌ تر از شعار سالهای قبل بوده و بجای اینکه فقط به رونق و یا جهش تولید بپردازد، به حمایت و پشتیبانی از صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز تأکید کرده و جدای از اینکه خواستار مانع زدایی و رفع موانع از سر راه تولید و فعالان اقتصادی نیز شده باشد، به گردش "چرخ تولید" آنهم تولیدی بر پایۀ علم روز و دانش جوانان نخبۀ دانشگاهی تأکید کرده و از همه مهمتر خواستار رفع بیکاری و ایجاد اشتغال که یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروز ما میباشد شده است و از همین رو شعار امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار و همۀ مسئولان نظام و دولتمردان باید تمام هم و غم خود را در جهت تحقق این شعار به کار گیرند.

وی در باب اهمیت و منافع تولید برای تمامی کشورهای جهان بویژه ایران یادآور شد: رشد "تولید" در کشور و گردش قدرتمند چرخ تولید، موجب افزایش بیش از حد تولیدات باکیفیت مصرفی و صنعتی میشود و جدای از ایجاد رقابت بین کارخانجات و صاحبان صنایع و مدیران شرکتها، باعث میگردد تا جامعه مملو و اشباع از کالاهای تولیدی آنهم با قیمتهای مناسب شده و همچنین بخش اعظم تولیدات داخلی نیز روانۀ بازارهای بین المللی شود که در نتیجه هم تجارت و اقتصاد را از رکود خارج میکند و هم با صادرات کالاهای تولید شده داخلی، ارزآوری افزایش و سطح درآمد ارزی کشور به مقدار زیادی رشد میکند، ضمناً روز به روز جذب نیروی کار علی الخصوص جذب جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی در صنایع و کارخانجات رشد می یابد و همین امر موجب کاهش سطح بیکاری و افزایش وسیع اشتغال میگردد. از همین رو به عینه متوجه میشویم که انتخاب "شعار سال" از جانب رهبری آنهم حول محور "تولید"، چقدر درست و هوشمندانه میباشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران یادآور شد: چنانچه شعارهای انتخاب شده برای سالها آنطور که انتظار میرود محقق و اجرایی نمیشوند و در پایان هر سال خروجی قابل دفاعی از آنان مشاهده نمیگردد، تقصیر "شعار سال" نیست که کارنامه مثبتی ندارد بلکه مقصر عدم اجرای "شعار سال" برخی از مسئولین و دولتمردان هستند که با بی توجهی و ناکارآمدی خود، سهواً و یا عمداً موجب عدم پیشرفت کارها شده و در برابر اجرا و تحقق شعار سالها، بعضاً مانع هم ایجاد میکنند! مشکل دیگر اینجاست که غالب مسئولین و دولتمردان بدون دستور مافوق و همچنین حضور ناظری در بالای سرشان، یا اصلاً کار نمیکنند و وظایف شان را درست انجام نمیدهند و یا اینکه قطره چکانی و لاک پشت وار حرکت و کار میکنند و به همین دلیل چون "شعار سال" را نوعی "شعار" تلقی میکنند و نه دستور، از این رو خودشان را ملزم به اجرای آن نمیدانند و دائماً تأکید میکنند که این شعاری بیش نیست!

وی تصریح کرد: درست است که مقام معظم رهبری در مسائل اجرایی کشور و کارهایی که بر عهدۀ دولت است ورود پیدا نمیکنند و غالباً سعی شان هم بر این است تا در صورت لزوم توصیه و یا نظر مشورتی خودشان را به دولت و سایر مسئولین نظام ارائه دهند، به همین خاطر "شعار سال" را هم فقط بعنوان مسیر راه و برنامه سال به دولت و مسئولین توصیه میکنند. ولیکن پیشنهاد بندۀ حقیر این است که ای کاش "شعار سال" به "فرمان سال" تغییر می کرد تا غالب مسئولین هدف و برنامه ای دقیق و به این مهمی را دیگر "شعار" خشک و خالی تلقی نمیکرده و پشت گوششان نمی انداختند و با شنیدن "فرمان سال" خود را ملزم به اجرای دقیق این فرمان و دستور میدانستند و همین امر موجب میشد تا با رفع موانع و آغاز پشتیبانی ها، "چرخ تولید" کشور را سریعاً به گردش در می آوردند.

 

معصومه عاروان

 

نظر شما


نظرات

آخرین اخبار