ایران با تهدید و فشار پای میز مذاکره نمی‌نشیند
ایران با تهدید و فشار پای میز مذاکره نمی‌نشیند

نقوی حسینی یادآور شد: آژانس در روزهای اخیر نشان داد که همچنان تحت تاثیر بازی های سیاسی آمریکاست و در زمین آنها بازی می کند.

سید حسین نقوی حسینی، تحلیلگر امور سیاسی به دنبال سفر رافائل گروسی به تهران و روند مذاکرات وین به خبرنگار سیاسی ایونا گفت: آژانس در روزهای اخیر نشان داد که همچنان تحت تاثیر بازی های سیاسی آمریکاست و در زمین آنها بازی می کند.

وی با اشاره به موضع گیری نا به حق علیه ایران از سوی آمریکا در همکاری ایران با آژانس یادآور شد: موضع گیری نادرستی بود و ادعا کردند این سوء تفاهم ها برطرف شده و سفری که رافائل گروسی به تهران داشته نشان دهنده برطرف شدن سوء تفاهم هاست.

تحلیلگر امور سیاسی در ادامه گفت: در سه ماه گذشته آمریکایی ها بازی هویج و چماق را در پیش گرفتند و از طرفی به دنبال فرصت برای مذاکرات بودند از سوی دیگر به برخی از کشورها مثل انگلیس ماموریت دادند تا با تهدید و فشار با ایران حرف بزنند.

نقوی حسینی اضافه کرد: آژانس هم متاسفانه در این بازی نقش چماق آمریکایی ها را داشت که در شان آژانس نبود و خلاف تمام وظایف فنی و تخصصی این نهاد بین المللی بود.

وی اذعان کرد: اما ایران پاسخ منطقی و روشن به غربی ها داد و به رافائل گروسی هم گفته شد که ایران با تهدید و فشار پای میز مذاکره نمی نشیند.

او می گوید: نوع مذاکره، گفت وگوها و محورهای آن کاملا روشن است. تحریم ها باید لغو شود و ایران هم مطابق توافق قبلی چنانچه به توافقات خود عمل کرده عمل خواهد کرد.

معصومه عاروان